• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HDVN khoa 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Các lớp đang chiêu sinh

STT

Tên lớp

Mã lớp

Chương trình đào tạo

Thông báo chiêu sinh

Thời gian khai giảng dự kiến

1

Phân tích thực phẩm

KCSTP K31

 

  Chi tiết

 

 

 Chi tiết

 

01/7/2019