• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Các lớp sinh viên

STT

Lớp sinh viên

Sĩ số

Ban cán sự lớp

Chủ nhiệm lớp sinh viên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

1

06DHDB1

79

Nguyễn Hoàng Trâm Anh (LT)

Ngô Duy Anh Triết

Lê Thị Phương Thảo (LP)

trietnda@cntp.edu.vn

2

06DHDB2

70

Cao Trần Minh Hiếu (LT)

Lê Thùy Linh

Nguyễn Thị Hồng Gấm (LP)

linhlt@cntp.edu.vn

3

06DHDB3

80

Nguyễn Phi Hùng (LT)

Nguyễn Cẩm Hường

Nguyễn Vũ Thảo Vi (LP)

huongnc@cntp.edu.vn

4

06DHTP1

84

Hồ Thị Phượng Loan (LT)

Phan Thị Hồng Liên

Doãn Thị Ngọc Oanh  (LP)

lienpth@cntp.edu.vn

5

06DHTP2

67

Lê Thị Thiên Thanh (LT)

Nguyễn Thị Thùy Dung

Trần Hoàng Quân (LP)

dungntt@cntp.edu.vn

6

06DHTP3

66

Khương Quý Hân (LT)

Phan Vĩnh Hưng

Võ Duy Khánh (LP)

pvhung@cntp.edu.vn

7

06DHTP4

65

Đoàn Linh Tuyền (LT)

Trần Quyết Thắng

Phạm Mỹ Hiền (LP)

thangtq@cntp.edu.vn

8

06DHTP5

65

Trương Thị Thúy (LT)

Đặng Thị Yến

Hà Hồng Nhi (LP)

yendt@cntp.edu.vn

9

06DHTP6

74

Vương Khánh Linh (LT)

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Nguyễn Thành Phúc (LP)

quynhhtt@cntp.edu.vn

10

07DHDB1

70

Trần Thị Hồng Hà (LT)

Nguyễn Thị Thảo Minh

Hồ Thị Ngọc (LP)

minhntt@cntp.edu.vn

11

07DHDB2

68

Trần Minh Tặng (LT)

Phạm Thị Cẩm Hoa

Trần Thị Mỹ Dung (LP)

hoaptc@cntp.edu.vn

12

07DHTP1

76

Nguyễn Minh Phúc (LT)

Nguyễn Thị Kim Oanh

Đoàn Trung Nam (LP)

oanhntk@cntp.edu.vn

13

07DHTP2

75

Nguyễn Thị Mỹ Trang (LT)

Nguyễn Thị Hải Hòa

Nguyễn Ngọc Thu Hà (LP)

hoanth@cntp.edu.vn

14

07DHTP3

75

Ngô Đức Ngự (LT)

Đinh Thị Hải Thuận

Hoàng Thị Phượng (LP)

thuandth@cntp.edu.vn

15

07DHTP4

80

Cao Kinh Luận (LT)

Liêu Mỹ Đông

Lê Thị Hồng Yến (LP)

donglm@cntp.edu.vn

16

08DHDB1

54

Lê Thanh Tú (LT)

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Phan Lạc Bình (LP)

trangntq@cntp.edu.vn

17

08DHDB2

54

Lưu Yến Vy (LT)

Mạc Xuân Hòa

Lê Vỉnh Xuyên (LP)

hoamx@cntp.edu.vn

18

08DHDB3

56

Nguyễn Lương Kỳ Duyên (LT)

Trần Thị Cúc Phương

Lê Thanh Nhàn (LP)

phuongttc@cntp.edu.vn

19

08DHTP1

67

Nguyễn Linh Phương (LT)

Phạm Thị Thùy Dương

Nguyễn Lê Ý Nhi (LP)

pttduong@cntp.edu.vn

20

08DHTP2

67

Nguyễn Thị Hồng Ngọc (LT)

Nguyễn Thanh Nam

Phan Ngọc Lan Tiên (LP)

namnt@cntp.edu.vn

21

08DHTP3

67

Trần Hưng Thịnh (LT)

Trần Văn Hùng

Vũ Trung Anh (LP)

hungtv@cntp.edu.vn

22

08DHTP4

67

Nguyễn Ngô Tuấn Thành (LT)

Trần Chí Hải

Phạm Thị Thuỳ Trang (LP)

haitc@cntp.edu.vn

23

08DHTP5

67

Trần Thị Chi Mai (LT)

Đỗ Mai Nguyên Phương

Phan Quang Khánh Nhật (LP)

phuongdmn@cntp.edu.vn

24

08DHTP6

67

Nguyễn Thị Lan Phương (LT)

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Triệu Ngọc Phú (LP)

nhuntq@cntp.edu.vn

25

08DHTP7

67

Hà Đức Hải (LT)

Huỳnh Văn Kiệt

Vũ Quang Minh (LP)

kiethv@cntp.edu.vn

26

09DHDB1

64

Đang cập nhật

Ngô Duy Anh Triết

Đang cập nhật

trietnda@cntp.edu.vn

27

09DHDB2

63

Đang cập nhật

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Đang cập nhật

trangntq@cntp.edu.vn

28

09DHTP1

67

Đang cập nhật

Nguyễn Lê Ánh Minh

Đang cập nhật

minhnla@cntp.edu.vn

29

09DHTP2

60

Đang cập nhật

Nguyễn Thị Thảo Minh

Đang cập nhật

minhntt@cntp.edu.vn

30

09DHTP3

60

Đang cập nhật

Đỗ Mai Nguyên Phương

Đang cập nhật

phuongdmn@cntp.edu.vn

31

09DHTP4

81

Đang cập nhật

Nguyễn Thị Thùy Dương

Đang cập nhật

duongntt@cntp.edu.vn

32

09DHTP5

80

Đang cập nhật

Đào Thị Tuyết Mai

Đang cập nhật

maidtt@cntp.edu.vn

33

09DHTP6

80

Đang cập nhật

Phan Thế Duy

Đang cập nhật

duypt@cntp.edu.vn

34

09DHTP7

80

Đang cập nhật

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Đang cập nhật

quynhhtt@cntp.edu.vn

35

09DHTP8

19

Đang cập nhật

Phạm Thị Thùy Dương

Đang cập nhật

pttduong@cntp.edu.vn

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 

 

1

06DHLTP1

80

Trương Huỳnh Tiên (LT)

Trần Văn Hùng

Tô Văn Trạng (LP)

hungtv@cntp.edu.vn

2

07DHLTP1

80

Nguyễn Thị Phương Anh (LT)

Phan Thị Kim Liên

Trần Quốc Bảo (LP)

lienptk@cntp.edu.vn

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

 

1

16CDTP1

93

Nguyễn Công Đức (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Trần Hoài Thư (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

2

16CDTP2

80

Bùi Trung Hậu (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Dương Tiến Đạt (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

3

16CDTP3

80

Nguyễn Thị Mai (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Phạm Lê Ngân Giang (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

4

16CDTP4

81

Trần Hoàng Sơn (LT)

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Võ Thị Thùy Dương (LP)

thuyntn@cntp.edu.vn

5

16CDTP5

30

Đang cập nhật

Phan Thị Kim Liên

Đang cập nhật

lienptk@cntp.edu.vn

6

16CDTP6

40

Đang cập nhật

Phan Thị Kim Liên

Đang cập nhật

lienptk@cntp.edu.vn

7

17CDTP1

63

Nguyễn Lê Quỳnh Như (LT)

Vũ Hoàng Yến

Phạm Thị Hồng Vân (LP)

yenvh@cntp.edu.vn

8

17CDTP2

62

Lê Thị Thuý Ngân (LT)

Vũ Hoàng Yến

Phạm Ngọc Vân Anh (LP)

yenvh@cntp.edu.vn

9

17CDTP3

61

Bùi Nhật Thành (LT)

Vũ Hoàng Yến

Nguyễn Thu Sương (LP)

yenvh@cntp.edu.vn

10

17CDTP4

62

Lê Thị Cẩm Vân (LT)

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Lê Ngọc Kim Ngân (LP)

nhonhtn@cntp.edu.vn

11

17CDTP5

62

Trần Thị Cẩn Nhung (LT)

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Võ Lê Nhi (LP)

nhonhtn@cntp.edu.vn

12

17CDTP6

61

Nguyễn Thị Thanh Hiền (LT)

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Nguyễn Minh Tiến Điệp (LP)

nhonhtn@cntp.edu.vn

TỔNG CỘNG