• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Đăng ký TT nghề nghiệp, TT quản lý tại Công ty Bidrico HK1 năm học 1819

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo về việc đăng ký Thực tập nghề nghiệp, Thực tập quản lý tại Công ty Bidrico HK1 năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên khóa 06DH, 16CD
2. Hình thức đăng ký: Sinh viên lập danh sách sinh viên gồm các thông tin (Họ và tên, MSSV, Lớp, Số điện thoại liên hệ) và gửi về khoa cho cô Hân theo địa chỉ email handtn@cntp.edu.vn 
3. Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2018.
Trân trọng./.
17/09/2018 09:25
Các tin khác