• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo nộp bài học phần "Kiến tập" khóa 17CDTP

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo nộp bài báo cáo học phần Kiến tập khóa 17CDTP, cụ thể:
1. Đối tượng: sinh viên có đăng ký học phần Kiến tập 
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: từ 14g00 thứ 3, ngày 15/01/2019 đến 16g00 thứ 5 ngày 17/01/2019.
- Địa điểm: đang cập nhật
Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện đúng thông báo này.
Trân trọng./.
07/01/2019 11:48
Các tin khác