• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Cô Lê Thị Hồng Ánh thông báo lịch ôn tập môn CNCB và kiểm soát chất lượng sữa

 Cô Lê Thị Hồng Ánh thông báo lịch ôn tập, cụ thể:
Sinh viên thuộc nhóm lớp 010100685502 - 07DHDB1, môn Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sữa do cô Ánh giảng dạy
Thời gian: Tiết 10-11, ngày 21/4/2019.
Địa  điểm: B.306
Trân trọng./.
18/04/2019 22:22
Các tin khác