• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo nộp học phần Kiến tập học kỳ II, năm học 2018-2019

 Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo nộp bài báo cáo học phần Kiến tập học kỳ II, năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng: sinh viên có đăng ký học phần Kiến tập trong học kỳ II, năm học 2018-2019
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: từ 13g30 đến 16g00 thứ 6, ngày 28/06/2019.
- Địa điểm: phòng B301
Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện đúng thông báo này.
Trân trọng./.
18/06/2019 08:19
Các tin khác