• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo thi lại HP Tối ưu hóa trong Công nghệ thực phẩm HK2 năm học 1819

Để khắc phục sự cố trong quá trình trích xuất đề thi từ ngân hàng đề thi cho học phần Tối ưu hóa trong công nghệ thực phẩm học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 nhằm có kết quả đánh giá học phần chính xác và đảm bảo quyền lợi của sinh viên, khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến sinh viên về kế hoạch tổ chức thi lại học phần trên, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng

Sinh viên hệ Đại học chính quy có tham gia học môn Tối ưu hóa trong Công nghệ thực phẩm trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019.

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức thi

12 giờ 30 ngày 22/6/2019, phòng thi sinh viên theo dõi trên lịch thi của từng cá nhân.

  1. Phương thức xử lý kết quả thi dự kiến đề xuất về Nhà trường

Lấy kết quả của bài thi có điểm thi cao hơn giữa bài thi ngày 19/6/2019 và bài thi ngày 22/6/2019.

Đây là sự cố ngoài ý muốn trong quá trình trích xuất đề thi từ Trung tâm Quản lý chất lượng, Trung tâm Quản lý chất lượng và khoa Công nghệ thực phẩm gửi tới các em lời xin lỗi và mong các em thông cảm, phối hợp với Nhà trường trong đợt thi lại để đảm bảo quyền lợi của sinh viên.
        Trân trọng thông báo./.

19/06/2019 18:26
Các tin khác