• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo kế hoạch thực hiện đồ án học phần Phân tích thực phẩm và lịch gặp GVHD - Học kỳ 3, năm học 2018-2019

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo kế hoạch thực hiện đồ án học phần Phân tích thực phẩm và lịch gặp GVHD - Học kỳ 3, năm học 2018-2019. Cụ thể như sau:

- Thời gian sinh viên nhận đề tài từ giảng viên: 14h00, thứ sáu, ngày 19/07/2019

- Địa điểm: Tầng trệt, thư viện trường ĐH CNTP TP. HCM.

- Thời gian thực hiện: 19/07/2019 đến ngày 18/08/2019

- Thời gian nộp giảng viên: 19/08/2019 đến ngày 20/08/2019 (1 bản in và file cho giảng viên)

- Thời gian báo cáo: 21/08/2019 đến ngày 24/08/2019.

- Danh sách sinh viên thực hiện và GVHD: vui lòng xem tại đây

- Chi tiết kế hoạch: vui lòng xem tại đây.

18/07/2019 10:18
Các tin khác