• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo lịch thi lần 2 lớp ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1 khóa 03

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo lịch thi lần 2 lớp ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1 khóa 03, cụ thể:
1. Đối tượng: học viên không đạt trong lần thi thứ nhất.
2. Thời gian: 18g00 thứ 5, ngày 22/8/2019
3. Địa điểm: A.402
4. Lệ phí tổ chức thi lại: 50.000 đồng/học viên
Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện theo đúng thông báo này.
Trân trọng./.
16/08/2019 15:42
Các tin khác