• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Lịch bảo vệ Đồ án học phần Phân tích thực phẩm học kỳ 3 năm học 2018 - 2019

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo Lịch bảo vệ Đồ án học phần Phân tích thực phẩm học kỳ 3 năm học 2018 - 2019, cụ thể:
1. Đối tượng: sinh viên đăng ký học phần trong HK3 năm học 2018 - 2019
2. Thời gian: 7h30 - 10h15, sáng thứ 5, ngày 22/8/2019
3. Địa điểm: A.401
Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo này.
Trân trọng./.
19/08/2019 11:30
Các tin khác