• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Quy trình sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 20/10/2019

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo Quy trình sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp ngày 20/10/2019, cụ thể:

Bước 1: Khai thông tin Anh/Chị đăng ký dự lễ tốt nghiệp cho cán bộ trực khoa (bao gồm: họ tên, lớp, số thứ tự, ca dự lễ tốt nghiệp).

Bước 2: Đóng lệ phí 100.000 đ/SV, ghi ngày tháng đăng ký và ký tên vào danh sách dự lễ tốt nghiệp.

Bước 3: Nhận bì thư và kiểm tra thông tin gồm: 1 thư mời sinh viên và 1 thư mời phụ huynh.

*Lưu ý:  Anh/Chị nhớ mang theo thư mời mới được tham dự lễ. Khoa CNTP không giải quyết những trường hợp mất thư mời.


27/09/2019 18:10
Các tin khác