• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Chuyển thời gian tổ chức họp mặt và phát bằng tốt nghiệp năm 2019 ca 3 (các lớp 05DHDB, 05DHTP, 06DHLTP1, 07DHLTP, 14CDTP, 15CDTP, 16CDTP1,2,3,4,5,6)

 Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo Chuyển thời gian tổ chức họp mặt và phát bằng tốt nghiệp năm 2019 ca 3 (các lớp 05DHDB, 05DHTP, 06DHLTP1, 07DHLTP, 14CDTP, 15CDTP, 16CDTP1,2,3,4,5,6)
Sinh viên vui lòng xem nội dung chi tiết tại đây

Trân trọng./.
 
03/10/2019 10:35
Các tin khác