• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Danh sách sinh viên đăng ký địa điểm thực tập khóa 07DH, 17CD

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo kết quả tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký địa điểm Thực tập khóa 07DHTP, 07DHDB, 17CDTP năm học 2019 - 2020

Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.

Sinh viên vui lòng phản hồi các trường hợp sai sót nếu có về khoa trước 16g00 ngày 23/10/2019 để khoa cập nhật và hiệu chỉnh trước khi công bố chính thức. Sinh viên có thể phản hồi trực tiếp về văn phòng khoa hoặc phản hồi qua emai khoa: thucpham@cntp.edu.vn

Sau thời hạn trên, khoa không tiếp nhận bất cứ phản hồi nào của sinh viên về việc sai sot địa điểm thực tập.

Vì Nhà trường đang bảo trì hệ thống mạng và dịch vụ mạng nên website khoa Công nghệ thực phẩm tạm thời không thể vào được đến hết ngày 20/10/2019. Để kịp thời thông tin đến sinh viên, khoa Công nghệ thực phẩm tạm thời đăng tải thông tin trên trang của LCĐ khoa CNTP và tra của Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ thực phẩm.

Trân trọng thông báo./.

22/10/2019 13:59
Các tin khác