• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Quy định làm việc tại các đơn vị, cơ sở thuộc Trường

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo về việc quy định làm việc tại các đơn vị, cơ sở thuộc Trường.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây.

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo đúng thông báo trên.

Trân trọng./.

14/11/2019 10:29
Các tin khác