• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Hướng dẫn ôn tập và cấu trúc đề thi cuối kỳ môn Vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ Đại học

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo về việc Hướng dẫn ôn tập và cấu trúc đề thi cuối kỳ môn Vệ sinh an toàn thực phẩm, hệ Đại học, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn ôn tập và cấu trúc đề thi cuối kỳ vui lòng xem tại đây.

2. Tài liệu mang vào phòng thi:

- Tài liệu 1

- Tài liệu 2

- Tài liệu 3

Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo này.

Trân trọng./.

16/12/2019 00:00
Các tin khác