• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo tạm ngưng làm việc ngoài giờ tại Phòng thí nghiệm khoa Công nghệ thực phẩm

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo tạm ngưng làm việc ngoài giờ tại Phòng thí nghiệm khoa Công nghệ thực phẩm

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

04/03/2020 00:00
Các tin khác