• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo lấy ý kiến phản hồi kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 15 năm 2020

Vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo các đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến phản hồi về kết quả sơ duyệt xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" gửi về địa chỉ email: ngochoapz@gmail.com (cô Hòa giáo vụ) dưới dạng file. Thời gian nhận ý kiến phản hồi đến 14h ngày 19/03/2020.

Trân trọng./. 

11/03/2020 00:00
Các tin khác