• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo tạm ngưng các hoạt động Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ tại Phòng thí nghiệm khoa Công nghệ thực phẩm

Thông báo tạm ngưng các hoạt động Nghiên cứu khoa học, Chuyển giao công nghệ tại Phòng thí nghiệm khoa Công nghệ thực phẩm

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây 

11/03/2020 00:00
Các tin khác