• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo sinh viên không có thông tin Thực tập quản lý HK2 2019-2020

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo hiện tại khoa không ghi nhận được thông tin thực tập của 4 bạn:

- Võ Thanh Phương - mssv: 3005160505- lớp: 16CDTP4

- Dương Minh Hiếu - mssv: 2022160032 - lớp: 07DHDB2

- Tạ Kim Hoàn - mssv: 2005160080 - lớp: 07DHTP4

- Nguyễn Hoàng Nhật - mssv: 2005160152 - lớp: 07DHTP4

Các bạn liên hệ Văn phòng khoa để cung cấp thông tin bổ sung vào danh sách thực tập - thời hạn phản hồi đến 20/03/2020

13/03/2020 00:00
Các tin khác