• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Cơ sở vật chất

► Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ dạy và học (như giảng đường, phòng học, phòng chuyên đề…) được trang bị đủ và cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu

Trường ĐH CNTP Tp.HCM có kế hoạch tổng thể và hệ thống quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị hiệu quả theo quy định về cung cấp, sửa chữa, thanh lý... Trường có tổng diện tích 19,14 ha, với diện tích sàn xây dựng hơn 42.733 m2, gồm cơ sở học lý thuyết (với các giảng đường, phòng học, phòng máy tính, thư viện, phòng làm việc), trung tâm thí nghiệm thực hành, ký túc xá, sân vận động đa năng. Trường có phòng Quản trị - Thiết bị thực hiện công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản CSVC của trường, có nhân viên trực hàng ngày kiểm tra các trang thiết bị tại phòng học để giám sát, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị dạy học, đồng thời định kỳ tiến hành bảo trì trang thiết bị và mua sắm mới theo nhu cầu hàng năm. Các giảng đường, phòng học, phòng chuyên đề, phòng làm việc được Phòng Quản trị - Thiết bị và các đơn vị có liên quan quản lý theo quy định và có nội qui chặt chẽ, được người sử dụng hợp tác và tuân thủ. Do vậy, hiệu quả sử dụng trang thiết bị được bền vững, đáp ứng nhu cầu dạy học và NCKH.

► Thư viện và các nguồn học liệu được trang bị đầy đủ và cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu

Trung tâm Thư viện trường được thành lập năm 2010 với diện tích sử dụng ban đầu là 485 mvà được đổi tên là Trung tâm Thông tin Thư viện từ tháng 12/2017. Đến tháng 2/2019, diện tích thư viện là 1,731 m2 (tăng gấp gần 4 lần), gồm 4 tầng được chia thành các khu chức năng.

Nguồn học liệu phong phú gồm nhiều thể loại và ngôn ngữ (ngoại ngữ) đáp ứng nhu cầu dạy học và NCKH gồm sách in và tài liệu điện tử. Trong 5 năm gần nhất, số lượt độc giả sử dụng sách in giảm đáng kể. Trong khi đó, nguồn tài liệu trên thư viện số được độc giả sử dụng tăng lên mạnh mẽ. Trung tâm thư viện có các qui định, hướng dẫn sử dụng thư viện tại chỗ và trên website (http://thuvien.hufi.edu.vn), mở cửa từ 6h45 đến 20h30 (từ thứ 2 đến thứ 7), có các thủ thư tận tâm với phong cách phục vụ chuyên nghiệp hiện đại, hỗ trợ bạn đọc thuận lợi. Trường có ban hành quy định quản lý, sử dụng Thư viện, việc quản lý tại Trung tâm thư viện có sự hỗ trợ của phần mềm quản lý.

► Các phòng thí nghiệm và trang thiết bị được trang bị đầy đủ  và được cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu

Phòng thí nghiệm phục vụ cho các ngành thuộc khoa Công nghệ thực phẩm hiện có 19 phòng, bao gồm: 10 phòng thí nghiệm cơ sở, 08 phòng thí nghiệm chuyên ngành, 01 xưởng thực hành sản xuất bia. Trang thiết bị thực hành tại các phòng thí nghiệm đầy đủ phục vụ cho các học phần thực hành thuộc Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an  toàn thực phẩm. Số lượng thiết bị thực hành hiện nay là 523 thiết bị, trong đó có 318 thiết bị phân tích cơ bản (cân phân tích; tủ sấy; lò nung; máy quang phổ UV-Vis; máy ly tâm lạnh; tủ cấy cấp 2, tủ ấm, nồi hấp…), 110 thiết bị phân tích hiện đại (HPLC với các đầu dò MS, DAD, FLD, RID; GC-MS-MS; Scanning Electron Microscopy 4; FAAS-Flame Atomic Absorption Spectroscopy; XRD-Xray diffraction; PCA; Elisa …), 95 thiết bị công nghệ (lò nướng điện 2 tầng; tủ ủ bánh; hệ thống lên men tự động; hệ thống lọc membrane; thiết bị cô quay chân không; thiết bị ly tâm sữa; thiết bị sấy thăng hoa; thiết bị sấy phun; thiết bị sấy chân không; thiết bị đồng hóa áp lực; thiết bị làm kem; hệ thống làm sạch-xay xát gạo; thiết bị rang café; thiết bị tiệt trùng; thiết bị ghép mí lon…).

Tất cả phòng thí nghiệm có nội quy, quy định và các quy trình quản lý. 100% máy móc thiết bị có bảng hướng dẫn sử dụng, được bảo trì định kỳ 1 tháng/lần đến 1 năm/lần (tùy loại thiết bị) và sửa chữa kịp thời khi hư hỏng.

► Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng phục vụ học trực tuyến) được trang bị đầy đủ và được cập nhật để hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu

Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoat động đào tạo và nghiên cứu của Trường do Trung tâm Công nghệ thông tin và Tổ quản trị mạng phụ trách, bao gồm xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống, hạ tầng mạng, quản lý hệ thống máy tính tại các phòng máy và phòng làm việc, sửa chữa, bảo trì, giám sát và đề xuất mua mới các trang thiết bị tin học.

1. Cơ sở hạ tầng (CSHT) CNTT: hệ thống internet và mạng LAN, wireless đủ mạnh phụ vụ miễn phí cho GV và SV trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

2. Hệ thống máy tính: Trường có số lượng gần 2000 máy tính có chất lượng đủ mạnh nối mạng tại các phòng TN, TH, phòng làm việc.

3. Phần mềm: Trường có các phần mềm (có bản quyền) quản lý tổng thể (quản trị và quản lý) PMT-EMS và 60 phần mềm khác nhau tại các phòng học, phòng làm việc. Khoa có phần mềm E-Classroom để tương tác GV-SV (http://elearning.test.edu.vn), có Hệ thống thông tin nội bộ IDOC (http://cntp.idoc.com.vn) để quản lý công việc của cán bộ, GV trong khoa.

4. Website:  Trường có website (http://hufi.edu.vn/) và Khoa có website (http://foodtech.hufi.edu.vn)

Khoa CNTP sử dụng Hệ thống thông tin nội bộ IDOC (http://cntp.idoc.com.vn) và E-Classroom (http://elearning.test.edu.vn) để quản lý hoạt động chung và các hoạt động giảng dạy của Khoa. Hệ thống thông tin nội bộ IDOC được đưa vào sử dụng từ năm 2012, giúp Ban chủ nhiệm Khoa, các Bộ môn lập kế hoạch, thông báo, kiểm soát, phê duyệt các hoạt động giảng dạy và các công việc khác của Khoa, lưu trữ hồ sơ trực tuyến, giúp giảm thời gian và tiết kiệm văn phòng phẩm. GV có thể xem lịch công tác, các thông báo, quy định, đăng tải hồ sơ giảng dạy, báo cáo công việc… Hệ thống quản lý lớp học trực tuyến E-Classroom được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2018, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình dạy – học, tương tác giữa GV – SV. E-Classroom bao gồm các chức năng: Tài liệu lớp học (đề cương, bài giảng, tài liệu tham khảo), Bài tự kiểm tra, Thông báo, Bài tập (nhóm, cá nhân), Tin nhắn, Thảo luận, Khảo sát phản hồi.

 

DANH MỤC PHÒNG THÍ NGHIỆM/THỰC HÀNH

 

 

Phòng học

Môn học

Thiết bị chính

Phòng thí nghiệm cơ sở

G201

(Phòng phân tích thực phẩm)

- Thực hành hóa phân tích

- Thực hành phân tích hóa lý thực phẩm

- Máy HPLC (High-Performance Liquid Chromatography)

- máy sắc ký khí

- Máy đo quang

- Tủ hút

- Bể ổn nhiệt

- Kính hiển vi điện tử

- Máy sắc ký FAAS-Flame

G202

(Phòng sắc ký)

G601

(Phân tích hóa lý 1)

G602

(Phân tích hóa lý 2)

G603

(Phòng thí nghiệm cơ bản 1)

G701

(Phòng hóa sinh 1)

- Thí nghiệm hóa học và hóa sinh học thực phẩm

- Tủ hút

- Máy ly tâm

- Bể ổn nhiệt

G702

(Phòng hóa sinh 2)

G703

(Phòng phân tích vi sinh)

- Thí nghiệm vi sinh vật học

- Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm

- Tủ cấy an toàn cấp I

- Máy votex

- Tủ ủ vi sinh

- Nồi hấp tiệt trùng (Hirayama)

- Lò nướng đối lưu

G704

(Phòng vi sinh 1)

G705

(Phòng vi sinh 2)

Phòng thí nghiệm chuyên ngành

G401

(Phòng thực hành Công nghệ sau thu hoạch)

- Thực hành công nghệ chế biến thực phẩm

- Lò nướng hai tầng

- Thiết bị lên men tự động

- Hệ thống lọc màng

- Máy bơm chân không

- Máy sấy thăng hoa

- Máy sấy thăng hoa

- Máy sấy phun

- Máy đồng hóa áp suất

- Máy làm kem

- Máy tách vỏ chấu

- Thiết bị khử trùng

- Máy rang cà phê

- Tủ cấy an toàn cấp II

- Tủ ủ CO2

- Lò nướng đối lưu

- Bể ổn nhiệt

- Tủ cấy an toàn cấp II

 

 

G402

(Phòng thực hành công nghệ đường, bánh, kẹo)

- Thực hành công nghệ sản xuất đường, bánh kẹo

G403

(Phòng thực hành Công nghệ đồ uống)

- Thực hành công nghệ sản xuất lương thực, trà, cà phê, ca cao

- Thực hành công nghệ sản xuất rượu bia nước giải khát

G404

(Phòng thực hành công nghệ thịt và thủy sản)

- Thực hành công nghệ chế biến thịt, thủy sản và nước chấm, gia vị

G405

(Phòng thực hành Công nghệ sữa và chất béo)

- Thực hành công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa

- Thực hành kỹ thuật hiện đại trong công nghệ thực phẩm

G501

(Phòng thí nghiệm cảm quan)

- Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm

G502

(Phòng thí nghiệm cảm quan)

G406

(Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học thực phẩm)

Phòng nghiên cứu khoa học

- Tủ cấy an toàn cấp II

- Tủ ủ lắc ổn nhiệt

- Máy PCR

- Máy Elisa

- Tủ ủ

- Kính hiển vi chụp ảnh đo kích thước

Xưởng thực hành

Xưởng bia

Thực hành sản xuất bia

- Dây chuyền sản xuất bia


HỆ THỐNG CÁC PHÒNG, XƯỞNG THỰC HÀNH
 

 

Phòng thực hành Công nghệ sau thu hoạch

 

 

Phòng thực hành công nghệ đường, bánh, kẹo

 

 

Phòng thực hành công nghệ thịt và thủy sản

 

 

Phòng thực hành Công nghệ sữa và chất béo

 

 

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học thực phẩm

 

 

Phòng thí nghiệm cảm quan

 

 

Xưởng bia

 

 

NHÓM CÁC THIẾT BỊ PHÂN TÍCHMáy sắc ký lỏng cao áp (HPLC)Máy quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS)Máy vô cơ hóa mẫu tự độngMáy chuẩn độ điện thếMáy quang phổ SP-3000 nanoMáy đo PolMáy phân tích béo SoxhletMáy li tâmMáy quang phổ UV-VISMáy đo độ nhớt


NHÓM CÁC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆHệ thống lên men tự độngHệ thống lọc màngMáy cô quay chân khôngMáy li tâm tách béoMáy sấy thăng hoaHệ thống sấy phunMáy đồng hóa nhũ tươngMáy siêu âmMáy làm kemMáy ép dầu thủy lựcMáy rang cà phêNồi hấp tiệt trùng nằm ngangNồi hấp tiệt trùng dạng đứngMáy ghép mí lonMáy ghép mí chân khôngMáy đóng nắp chai bán tự độngLò nướng đối lưuLò nướng tạo bề mặtLò nướng bánh nhiều tầngTủ lên men bánh mì