• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm

     Bộ môn Kỹ thuật Thực phẩm được thành lập từ năm 2010, trực thuộc Khoa Công nghệ Thực phẩm. Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với nghề, đã có nhiều năm công tác tại các nhà máy thuộc lĩnh vực thực phẩm. Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo, trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng về lĩnh vực kỹ thuật thực phẩm.
     
     Các học phần mà bộ môn quản lý bao gồm:
     - Vật lý thực phẩm, Thiết kế công nghệ nhà máy thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm 1,2,3;
    - Kỹ thuật lạnh thực phẩm, Máy và thiết bị sản xuất chế biến thực phẩm, An toàn lao động trong nhà máy thực phẩm.
    - Ứng dụng tin học trong Công nghệ thực phẩm, Quản lý cho kỹ sư, Xử lý số liệu thực nghiệm, Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê....

     

     Tập thể giảng viên của Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm
     
     Như vậy, có thể nói tính học thuật, phương pháp luận của người học về cơ bản sẽ bắt đầu được hình thành khi người học tiếp cận với các học phần do bộ môn quản lý.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Th.S Nguyễn Hữu Quyền
Trưởng bộ môn Kỹ thuật thực phẩm

     Với phương châm học đi đôi với hành, nâng cao chất lượng đào tạo, bộ môn cũng được nhà trường trang bị một hệ thống các phương tiện dạy học hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người học. Hệ thống này bao gồm: Các phòng thí nghiệm quá trình và thiết bị có các mô hình thiết bị sấy, lắng lọc, hấp thụ, chưng cất, truyền nhiệt, mạch lưu chất…; Phòng thực hành chế biến: gồm một số thiết bị như sấy thăng hoa, máy đồng hóa, máy ép thủy lực, thiết bị thanh trùng sữa, đồ hộp…