• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Các lớp sinh viên

STT

Lớp sinh viên

Sĩ số

Ban cán sự lớp

Chức vụ

Chủ nhiệm lớp sinh viên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

 

1

09DHDB1

63

Võ Thị Kim Ly

Lớp trưởng

Ngô Duy Anh Triết

trietnda@fst.edu.vn

Hoàng Thanh Mai

Lớp phó

Phạm Quốc Luân

Bí thư

Nguyễn Huỳnh Anh Thi

Phó bí thư

2

09DHDB2

64

Lê Lâm Thảo Uyên

Lớp trưởng

Lê Thùy Linh

linhlt@fst.edu.vn

Nguyễn Thị Kim Liên

Lớp phó

Trương Quan Huy

Bí thư

Lê Thị Ngọc Huỳnh

Phó bí thư

3

09DHTP1

60

Ngô Thị Nhật An

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Thu Huyền

huyenntt@fst.edu.vn

Phan Thị Kim Ngân

Lớp phó

Huỳnh Thị Diễm Phúc

Bí thư

Bùi Thị Bích Trâm

Phó bí thư

4

09DHTP2

58

Nguyễn Thị Thảo Trâm

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Thảo Minh

minhntt@fst.edu.vn

Tăng Thị Bích Châm

Lớp phó

Nguyễn Thị Thúy Hoa

Bí thư

Lê Ngọc Cẫm Giang

Phó bí thư

5

09DHTP3

59

Huỳnh Tấn Phú

Lớp trưởng

Đỗ Mai Nguyên Phương

phuongdmn@cntp.edu.vn

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Lớp phó

Vũ Tiên Hoàng

Bí thư

Hà Hồng Nhung

Phó bí thư

6

09DHTP4

57

Nguyễn Thị Yến Nhi

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Thùy Dương

duongntt@cntp.edu.vn

Đào Quang

Lớp phó

Nguyễn Thu Thủy Tiên

Bí thư

Mai Minh Trẫm

Phó bí thư

7

09DHTP5

57

Phạm Bảo Huyền Linh

Lớp trưởng

Lê Quỳnh Anh

anhlq@fst.edu.vn

Võ Thị Hoài Thanh

Lớp phó

Dương Thị Bích Ngọc

Bí thư

Phạm Bảo Huyền Linh

Phó bí thư

8

09DHTP6

59

Đoàn Dương Duy

Lớp trưởng

Phan Thế Duy

duypt@fst.edu.vn

Võ Thị Dâng Dâng

Lớp phó

Huỳnh Công Luân

Bí thư

Kiều Tô Tố Nhi

Phó bí thư

9

09DHTP7

58

Trần Thị Huyền My

Lớp trưởng

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

quynhhtt@fst.edu.vn

Trịnh Nhật Hào

Lớp phó

Trịnh Nhật Hào

Bí thư

Trần Thị Huyền My

Phó bí thư

10

09DHTP8

57

Nguyễn Thành Văn

Lớp trưởng

Phạm Thị Thùy Dương

duongptt@fst.edu.vn

Thân Thị Thanh Truyền

Lớp phó

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Bí thư

Nguyễn Thị Hồng Thi

Phó bí thư

11

09DHTP9

56

Phạm Đức Thảo

Lớp trưởng

Trần Chí Hải

haitc@fst.edu.vn

Đặng Thị Phương Thùy

Lớp phó

Trần Quốc Trung

Bí thư

Phạm Thị Thùy Trang

Phó bí thư

12

10DHDB1

52

Trần Gia Khiêm

Lớp trưởng

Phạm Thị Cẩm Hoa

hoaptc@fst.edu.vn

Hoàng Quốc Khánh

Lớp phó

Lê Thị Hồng Huế

Bí thư

Phan Thanh Phương

Phó bí thư

13

10DHDB2

53

Nguyễn Khánh An

Lớp trưởng

Dương Hữu Huy

huydh@fst.edu.vn

Nguyễn Thị Ngọc Châu

Lớp phó

Nguyễn Thị Úc Xuân

Bí thư

Võ Phi Trường

Phó bí thư

14

10DHTP1

56

Nguyễn Thị Thuỳ Trâm

Lớp trưởng

Trần Quyết Thắng

thangtq@fst.edu.vn

Trần Thị Yến Nhi

Lớp phó

Dương Minh Thành

Bí thư

Lê Thị Hồng  Lam

Phó bí thư

15

10DHTP2

55

Trần Thị Thu Hà

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Ngọc Thúy

thuyntt@fst.edu.vn

Vương Thị Thuỳ Dung

Lớp phó

Nguyễn Phương Linh

Bí thư

Lại Hợp  Luân

Phó bí thư

16

10DHTP3

55

Hoàng Thị Diễm Quỳnh

Lớp trưởng

Nguyễn Hoàng Anh

anhnh@fst.edu.com

Thái Hoàng Khánh Vân

Lớp phó

Lưu Hoàn Mỹ

Bí thư

Nguyễn Hồng Phấn

Phó bí thư

17

10DHTP4

56

Hồ Hoàng Quân

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duytd@fst.edu.com

Hồ Tuyết Nhung

Lớp phó

Phạm Vũ Hải Đăng

Bí thư

Lê Bích Triều

Phó bí thư

18

10DHTP5

57

Đỗ Thị Thùy Vân

Lớp trưởng

Phan Vĩnh Hưng

hungpv@fst.edu.vn

Lưu Đỗ Trung Hậu

Lớp phó

Huỳnh Lê Kiều Trinh

Bí thư

Lâm Thúy Hân

Phó bí thư

19

10DHTP6

56

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Lớp trưởng

Nguyễn Cẩm Hường

huongnc@fst.edu.vn

Lê Y Ngọc

Lớp phó

Nguyễn Bảo Ngân

Bí thư

Đỗ Thị Huế Trân

Phó bí thư

20

10DHTP7

56

Lê Thị Hồng Như

Lớp trưởng

Trần Thị Hồng Cẩm

camtth@fst.edu.vn

Ngô Thị Tuyết Kiều

Lớp phó

Nguyễn Minh Thư

Bí thư

Nguyễn Hoàng An

Phó bí thư

21

10DHTP8

56

Trần Thị Như Ý

Lớp trưởng

Phạm Thị Thùy Dương

duongptt@fst.edu.vn

Nguyễn Nhật Quang

Lớp phó

Mã Thị Phương Tuyền

Bí thư

Vũ Đức Trung

Phó bí thư

22

10DHTP9

56

Nguyễn Thị Thuý Quỳnh

Lớp trưởng

Nguyễn Thanh Nam

namnt@fst.edu.vn

Đinh Thị Ngọc Tuyền

Lớp phó

Cao Thị Mai Hương

Bí thư

Phan Mai Nhi

Phó bí thư

23

10DHTP10

57

Nguyễn Đoàn Mạnh Chiến

Lớp trưởng

Lê Minh Tâm

tamlm@fst.edu.vn

Nguyễn Thị Vi

Lớp phó

Nguyên Thị Phương Anh

Bí thư

Trần Diễm Hằng

Phó bí thư

24

10DHTP11

56

Trần Vũ Trường Giang

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Kim Oanh

oanhntk@fst.edu.vn

Trần Thị Ngọc Hân

Lớp phó

Trần Thị Trang

Bí thư

Võ Thị Tuyết My

Phó bí thư

25

10DHTP12

50

Nguyễn Thị Hằng

Lớp trưởng

Trịnh Hoài Thanh

thanhth@fst.edu.vn

Nguyễn Anh Thư

Lớp phó

Phạm Thành Đạt

Bí thư

Bá Ngọc Như Quỳnh

Phó bí thư

26

11DHDB1

58

Lê Trần Anh Thư

Lớp trưởng

Hà Thị Thanh Nga

ngahtt@fst.edu.vn

Nguyễn Đức Thịnh

Lớp phó

Huỳnh Thị Mộng

Bí thư

Nguyễn Thị Uyển  Nhi

Phó bí thư

27

11DHDB2

58

Nguyễn Hoàng Như Bình

Lớp trưởng

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

nguyenndt@fst.edu.vn

Hồ Huỳnh Ngọc Bích

Lớp phó

Nguyễn Tuấn Kiệt

Bí thư

Bùi Như Quỳnh

Phó bí thư

28

11DHDB3

58

Nguyễn Thị Nhung

Lớp trưởng

Đỗ Thị Lan Nhi

nhidtl@fst.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Thảo

Lớp phó

Trần Lê Vân Anh

Bí thư

Lê Nguyễn Phương Tài

Phó bí thư

29

11DHTP1

60

Trần Thị Thanh Thiện

Lớp trưởng

Liêu Mỹ Đông

donglm@fst.edu.vn

Vương Đắc Khởi

Lớp phó

Võ Huỳnh Thanh Trúc

Bí thư

Phạm Thị Anh Thư

Phó bí thư

30

11DHTP2

60

Phạm Hoàng Tiến Khang

Lớp trưởng

Lê Thị Thúy Hằng

hangltt@fst.edu.vn

Lê Thị Ngọc Hân

Lớp phó

Trần Thị Thúy Vy

Bí thư

Trần Công Tính

Phó bí thư

31

11DHTP3

59

Lê Anh Tam

Lớp trưởng

Nguyễn Phan Khánh Hòa

hoanpk@fst.edu.vn

Phạm Thị Ngọc Em

Lớp phó

Ngô Thị Kim Vàng

Bí thư

Dương Ninh Chi

Phó bí thư

32

11DHTP4

60

Nguyễn Tấn Phát

Lớp trưởng

Phan Thị Hồng Liên

lienpth@fst.edu.vn

Nguyễn Ngọc Minh Thi

Lớp phó

Nguyễn Thị Thu Cúc

Bí thư

Duy Nhật Quang

Phó bí thư

33

11DHTP5

60

Nguyễn Thị Bội Ngọc

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Thảo Minh

minhntt@fst.edu.vn

Trần Phúc Hậu

Lớp phó

Nguyễn Tấn Lực

Bí thư

Nguyễn Quý Khánh Minh

Phó bí thư

34

11DHTP6

60

Tiêu Trọng Tín

Lớp trưởng

Đặng Thị Yến

yendt@fst.edu.vn

Nguyễn Ngọc Thịnh

Lớp phó

Lê Thị Huỳnh Như

Bí thư

Phan Công Hậu

Phó bí thư

35

11DHTP7

60

Trần Như Huỳnh

Lớp trưởng

Bùi Văn Hoài

hoaibv@fst.edu.vn

Ngô Thanh Trúc

Lớp phó

Lê Thị Mỹ Hường

Bí thư

Trần Quan Thục Anh

Phó bí thư

36

11DHTP8

58

Võ Thị Quyên

Lớp trưởng

Phạm Thị Thùy Dương

duongptt@fst.edu.vn

Võ Phước Thanh

Lớp phó

Hồ Xuân Quỳnh

Bí thư

Nguyễn Ngọc Diễm Hằng

Phó bí thư

37

11DHTP9

60

Tô Nguyễn Quang Đại

Lớp trưởng

Đỗ Vĩnh Long

longdv@fst.edu.vn

Trịnh Quốc Thắng

Lớp phó

Huỳnh Lâm My

Bí thư

Nguyễn Ánh Vân

Phó bí thư

38

11DHTP10

60

Nguyễn Thanh Hoa

Lớp trưởng

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

nhonhtn@fst.edu.vn

Nguyễn Phương Thy

Lớp phó

Nguyễn Kiều Phương

Bí thư

Vũ Quỳnh Hương

Phó bí thư

39

11DHTP11

60

Phan Thuỳ An

Lớp trưởng

Vũ Thị Hường

huongvt@fst.edu.vn

Phạm Hoàng Duy

Lớp phó

Nguyễn thị bảo Hiếu

Bí thư

Trần Thị Vòng

Phó bí thư

40

11DHTP12

60

Phạm Hoàng Linh Đan

Lớp trưởng

Đinh Thị Hải Thuận

thuandth@fst.edu.vn

Trương Hoài Nam

Lớp phó

Lê Thị Trang

Bí thư

Nguyễn Thị Như Thục

Phó bí thư

41

11DHTP13

60

Vũ Thị Kiều Trang

Lớp trưởng

Trần Thị Cúc Phương

phuongttc@fst.edu.vn

Đào Thị Lan

Lớp phó

Nguyễn Đình Hà

Bí thư

Nguyễn Quang Liêm

Phó bí thư

42

11DHTP14

60

Nguyễn Trung Kiên

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Hải Hòa

hoanth@fst.edu.vn

Nguyễn thế Kỷ

Lớp phó

Triệu Thị Nhung

Bí thư

Nguyễn Quang Minh

Phó bí thư

43

11DHTP15

60

Cao Thị Cẩm Tú

Lớp trưởng

Lê Doãn Dũng

dungld@fst.edu.vn

Nguyễn Bá Sơn

Lớp phó

Nguyễn Thị Thanh Vân

Bí thư

Nguyễn Lê Sơn

Phó bí thư

44

11DHTP16

47

Lâm Như Quỳnh

Lớp trưởng

Mạc Xuân Hòa

hoamx@fst.edu.vn

Trần Hồng Ngọc

Lớp phó

Trần Thị Diễm  Trinh

Bí thư

Trần Thị Kim Phụng

Phó bí thư

45

11DHTPTD

39

Nguyễn Thị Mỹ Xuyên

Lớp trưởng

Trần Chí Hải

haitc@fst.edu.vn

Cao Nguyễn Thanh Ngân

Lớp phó

Đào Thị Thanh Trà

Bí thư

Lê Nhân Định

Phó bí thư

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 

 

1

10DHLTP1

44

Bùi Nhật Thành

Lớp trưởng

Mạc Xuân Hòa

hoamx@fst.edu.vn

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

 

1

19CDTP1

52

Chu Ngọc Thủy Tiên

Lớp trưởng

Đinh Thị Hải Thuận

thuandth@cntp.edu.vn

Nguyễn Thành Nhân

Lớp phó

Hoàng thị thùy Linh

Bí thư

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Phó bí thư

2

19CDTP2

51

Huỳnh Nguyễn Ân Quốc

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duytd@hufi.edu.vn

Lê Thị Ngọc Diễm

Lớp phó

Trần Thị Mỹ Duyên

Bí thư

Nguyễn Hoàng Tú Anh

Phó bí thư

3

19CDTP3

47

Đỗ Hoàng Trang

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duytd@hufi.edu.vn

Phạm Thị Hồng Phượng

Lớp phó

Trương Thị Mỹ Tiên

Bí thư

Nguyễn Thị Ti

Phó bí thư