• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Các lớp sinh viên

STT

Lớp sinh viên

Sĩ số

Ban cán sự lớp

Chức vụ

Chủ nhiệm lớp sinh viên

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

 

1

07DHDB1

69

Trần Thị Hồng Hoà

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Thảo Minh
minhntt@cntp.edu.vn
minhntt@hufi.edu.vn

Trịnh Duy Hưng

Lớp phó

Lê Minh Nghĩa

Bí thư

Trần Hồng Diễm

Phó bí thư

2

07DHDB2

66

Hồ Cao Minh

Lớp trưởng

Phạm Thị Cẩm Hoa

hoaptc@cntp.edu.vn

hoaptc@hufi.edu.vn

Trần Thị Mỹ Dung

Lớp phó

Phan Trần Thùy Linh

Bí thư

Lê Thị Kiều Duyên

Phó bí thư

3

07DHTP1

55

Nguyễn Minh Phúc

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Kim Oanh

oanhntk@cntp.edu.vn

oanhntk@hufi.edu.vn

 

Đoàn Trung Nam

Lớp phó

Trần Thị Phương

Bí thư

Vũ Diệu Linh

Phó bí thư

4

07DHTP2

59

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Hải Hòa

hoanth@cntp.edu.vn

hoanth@hufi.edu.vn

 

Nguyễn Ngọc Thu Hà

Lớp phó

Nguyễn Thu Anh

Bí thư

Huỳnh Thị Thúy Diễm

Phó bí thư

5

07DHTP3

56

Ngô Đức Ngự

Lớp trưởng

Đinh Thị Hải Thuận

thuandth@cntp.edu.vn

Hoàng Thị Phượng

Lớp phó

Nguyễn Đình Trung Hiếu

Bí thư

Trương Phúc Hiếu

Phó bí thư

6

07DHTP4

59

Cao Kinh Luân

Lớp trưởng

Liêu Mỹ Đông

donglm@cntp.edu.vn

Lê Thị Hồng Yến

Lớp phó

Nguyễn Thị Hương

Bí thư

Nguyễn Long Nhật

Phó bí thư

7

07DHTP5

58

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Lớp trưởng

Phạm Thị Thùy Dương
pttduong@cntp.edu.vn

Nguyễn Thị Phụng Tiên

Lớp phó

Huỳnh Duy Thuận

Bí thư

Huỳnh Bá Phương

Phó bí thư

8

08DHDB1

54

Lê Thanh Tú

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

trangntq@cntp.edu.vn

Nguyễn Minh Hùng

Lớp phó

Lê Nguyễn Trung Trực

Bí thư

Từ Bảo Nguyên

Phó bí thư

9

08DHDB2

53

Trương Huỳnh Duyên

Lớp trưởng

Mạc Xuân Hòa

hoamx@cntp.edu.vn

Lê Vỉnh Xuyên

Lớp phó

Nguyễn Tài Nguyên

Bí thư

Hàn Duy Khang

Phó bí thư

10

08DHDB3

56

Nguyễn Văn Linh

Lớp trưởng

Trần Thị Cúc Phương

phuongttc@cntp.edu.vn

Lê Thanh Nhàn

Lớp phó

Nguyễn Văn Linh

Bí thư

Phí Nguyễn Phương Bắc

Phó bí thư

11

08DHTP1

67

Phạm Hồ Phương

Lớp trưởng

Phạm Thị Thùy Dương

pttduong@cntp.edu.vn

Nguyễn Lê Ý Nhi

Lớp phó

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

Bí thư

Nguyễn Linh Phương

Phó bí thư

12

08DHTP2

65

Tiêu Minh Huy

Lớp trưởng

Nguyễn Thanh Nam

namnt@cntp.edu.vn

Phan Ngọc Lan Tiên

Lớp phó

Nguyễn Thị Tuyết Huỳnh

Bí thư

Phạm Ngọc Kim Loan

Phó bí thư

13

08DHTP3

63

Vũ Trung Anh

Lớp trưởng

Trần Văn Hùng

hungtv@cntp.edu.vn

Huỳnh Thị Kiều Trinh

Lớp phó

Trần Hưng Thịnh

Bí thư

Lê Xuân Tín

Phó bí thư

14

08DHTP4

62

Châu Thị Thanh Ngân

Lớp trưởng

Trần Chí Hải

haitc@cntp.edu.vn

Phạm Thị Nhung

Lớp phó

Nguyễn Thị Anh Thơ

Bí thư

Nguyễn Quốc Vinh

Phó bí thư

15

08DHTP5

65

Trần Thị Chi Mai

Lớp trưởng

Đỗ Mai Nguyên Phương

phuongdmn@cntp.edu.vn

Phan Quang Khánh Nhật

Lớp phó

Phạm Thị Yến Nhung

Bí thư

Hồ Thị Ngọc Huyền

Phó bí thư

16

08DHTP6

66

Nguyễn Thị Lan Phương (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Như

nhuntq@cntp.edu.vn

Triệu Ngọc Phú (LP)

Lớp phó

Phạm Trọng Vinh (BT)

Bí thư

Lê Thị Thùy Dung (PBT)

Phó bí thư

17

08DHTP7

64

Hà Đức Hải (LT)

Lớp trưởng

Trần Thị Hồng Cẩm

camtth@cntp.edu.vn

Vũ Quang Minh (LP)

Lớp phó

Nguyễn Thị Thanh Hương (BT)

Bí thư

Hoàng Thị Vân Anh (PBT)

Phó bí thư

18

09DHDB1

63

Võ Thị Kim Ly (LT)

Lớp trưởng

Ngô Duy Anh Triết

trietnda@cntp.edu.vn

Hoàng Thanh Mai

Lớp phó

Phạm Quốc Luân (BT)

Bí thư

Nguyễn Huỳnh Anh Thi (PBT)

Phó bí thư

19

09DHDB2

62

Lê Lâm Thảo Uyên

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

trangntq@cntp.edu.vn

Trần Thị Kim ngân

Lớp phó

Trương Quan Huy

Bí thư

Lê Thị Ngọc Huỳnh

Phó bí thư

20

09DHTP1

60

Ngô Thị Nhật An

Lớp trưởng

Nguyễn Lê Ánh Minh

minhnla@cntp.edu.vn

Phan Thị Kim Ngân

Lớp phó

Huỳnh Thị Diễm Phúc

Bí thư

Bùi Thị Bích Trâm

Phó bí thư

21

09DHTP2

58

Nguyễn Thị Thảo Trâm

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Thảo Minh

minhntt@cntp.edu.vn

Tăng Thị Bích Châm

Lớp phó

Nguyễn Thị Thúy Hoa

Bí thư

Lê Ngọc Cẫm Giang

Phó bí thư

22

09DHTP3

59

Huỳnh Tấn Phú (LT)

Lớp trưởng

Đỗ Mai Nguyên Phương

phuongdmn@cntp.edu.vn

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (LP)

Lớp phó

Vũ Tiên Hoàng (BT)

Bí thư

Hà Hồng Nhung (PBT)

Phó bí thư

23

09DHTP4

57

Nguyễn Thị Yến Nhi (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Thùy Dương

duongntt@cntp.edu.vn

Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh (LP)

Lớp phó

Nguyễn Thu Thủy Tiên

Bí thư

Mai Minh Trẫm (PBT)

Phó bí thư

24

09DHTP5

58

Lê Đoàn  Phúc Khang (LT)

Lớp trưởng

Đào Thị Tuyết Mai

maidtt@cntp.edu.vn

Võ Thị Hoài Thanh (LP)

Lớp phó

Dương Thị Bích Ngọc (BT)

Bí thư

Phạm Bảo Huyền Linh (PBT)

Phó bí thư

25

09DHTP6

59

Nguyễn Thị Thùy Dung (LT)

Lớp trưởng

Phan Thế Duy

duypt@cntp.edu.vn

Đoàn Dương Duy (LP)

Lớp phó

Huỳnh Công Luân (BT)

Bí thư

Lâm Thị Phương Linh (PBT)

Phó bí thư

26

09DHTP7

57

Phan Nữ Kiều Trân

Lớp trưởng

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

quynhhtt@cntp.edu.vn

Trịnh Nhật Hào (LP)

Lớp phó

Trần Thị Đào (BT)

Bí thư

Nguyễn Giả Khánh Linh (PBT)

Phó bí thư

27

09DHTP8

57

Nguyễn Thành Văn

Lớp trưởng

Phạm Thị Thùy Dương

pttduong@cntp.edu.vn

Thân Thị Thanh Truyền (LP)

Lớp phó

Nguyễn Thị Tuyết Trinh (BT)

Bí thư

Nguyễn Thị Hồng Thi (PBT)

Phó bí thư

28

09DHTP9

56

Phạm Đức Thảo (LT)

Lớp trưởng

Trần Chí Hải

haitc@cntp.edu.vn

Đặng Thị Phương Thùy (LP)

Lớp phó

Trần Quốc Trung (BT)

Bí thư

Phạm Thị Thùy Trang (PBT)

Phó bí thư

29

10DHDB1

51

Nguyễn Ánh Hồng

Lớp trưởng

Phạm Thị Cẩm Hoa

hoaptc@cntp.edu.vn

Võ Thanh Toàn

Lớp phó

Lê Thị Hồng Huế

Bí thư

Trần Gia Kiêm

Phó bí thư

30

10DHDB2

53

Nguyễn Khánh An (LT)

Lớp trưởng

Dương Hữu Huy

huydh@cntp.edu.vn

Nguyễn Thị Ngọc Châu (LP)

Lớp phó

Nguyễn Thị Út Xuân

Bí thư

Võ Phi Trường

Phó bí thư

31

10DHTP1

56

Dương Minh Thành (LT)

Lớp trưởng

Trần Quyết Thắng

thangtq@cntp.edu.vn

Trần Thị Yến Nhi (LP)

Lớp phó

Lâm Nguyễn Đan Khoa

Bí thư

Lê Thị Bích Thơm

Phó bí thư

32

10DHTP2

55

Trần Thị Thu Hà (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Đức Vạn Bửu

nguyenducvanbuu@hotmail.com

Vương Thị Thùy Trang  (LP)

Lớp phó

Vu Hoàng Tuyết Nhung

Bí thư

Nguyễn Phương Linh

Phó bí thư

33

10DHTP3

55

Nguyễn Thị Ngọc(LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Hoàng Anh

nhanhstp@gmail.com

Hoàng Thị Diễm Quỳnh   (LP)

Lớp phó

Lê Thị Diểm Châu

Bí thư

Nguyễn Hồng Phấn

Phó bí thư

34

10DHTP4

56

Hồ Hoàng Quân (LT)

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duybk2006@gmail.com

Hồ Tuyết Nhung  (LP)

Lớp phó

Phạm Vũ Hải Đăng

Bí thư

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Phó bí thư

35

10DHTP5

57

Đỗ Thị Thùy Vân (LT)

Lớp trưởng

Phan Vĩnh Hưng

pvhung@cntp.edu.vn

Lưu Đỗ Trung Hậu  (LP)

Lớp phó

Huỳnh Lê Kiều Trinh

Bí thư

Lâm Thúy Hân

Phó bí thư

36

10DHTP6

56

Nguyễn Thị Ngọc Trinh (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Cẩm Hường

huongnc@cntp.edu.vn

Đỗ Thị Yến  (LP)

Lớp phó

Nguyễn Bảo Ngân

Bí thư

Lê Y Ngọc

Phó bí thư

37

10DHTP7

56

Lê Thị Hồng Như (LT)

Lớp trưởng

Trần Thị Hồng Cẩm

camtth@cntp.edu.vn

Hà Thị Lan Anh  (LP)

Lớp phó

Nguyễn Minh Thư

Bí thư

Phạm Văn Đạt

Phó bí thư

38

10DHTP8

56

Trần Thị Như Ý (LT)

Lớp trưởng

Phạm Thị Thùy Dương

pttduong@cntp.edu.vn

Trần Thái An  (LP)

Lớp phó

Nguyễn Ngọc Phương Minh

Bí thư

Mã Thị Phương Tuyền

Phó bí thư

39

10DHTP9

56

Lê Hoàng Nguyên Duy (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Thanh Nam

namnt@cntp.edu.vn

Đinh Thị Ngọc Tuyền  (LP)

Lớp phó

Cao Thị Mai Hương

Bí thư

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Phó bí thư

40

10DHTP10

56

Trương Chi Thảo (LT)

Lớp trưởng

Lê Minh Tâm

tamlm@cntp.edu.vn

Nguyễn Thị Vi  (LP)

Lớp phó

Nguyễn Thị Phương Anh

Bí thư

Trần Diễm Hằng

Phó bí thư

41

10DHTP11

56

Trần Vũ Trường Giang (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Thị Kim Oanh

oanhntk@cntp.edu.vn

Trần Thị Ngọc Hân (LP)

Lớp phó

Trần Thị Trang

Bí thư

Võ Thị Tuyết Nhi

Phó bí thư

42

10DHTP12

51

Đang cập nhật

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duytd@hufi.edu.vn

Đang cập nhật

Lớp phó

Đang cập nhật

Bí thư

Đang cập nhật

Phó bí thư

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

 

 

1

07DHLTP1

99

Nguyễn Thị Phương Anh (LT)

Lớp trưởng

Phan Thị Kim Liên

lienptk@cntp.edu.vn

Trần Quốc Bảo

Lớp phó

2

08DHLTP1

58

Nguyễn Hoàng Anh Châu

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duytd@hufi.edu.vn

 

Lớp phó

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

 

 

1

17CDTP1

68

Phạm Thị Hồng Vân (LT)

Lớp trưởng

Phạm Thị Cẩm Hoa

hoaptc@cntp.edu.vn

Trịnh Thị Ngọc Hậu

Lớp phó

Nguyễn Thị Thanh Hồng

Bí thư

Văn Chí Linh

Phó bí thư

2

17CDTP2

66

Trần Thị Dương (LT)

Lớp trưởng

Phạm Thị Cẩm Hoa

hoaptc@cntp.edu.vn

Phạm Ngọc Vân Anh (LP)

Lớp phó

Đỗ Tiến Thống (BT)

Bí thư

Trần Thị Dương (PBT)

Phó bí thư

3

17CDTP3

61

Bùi Nhật Thành (LT)

Lớp trưởng

Phạm Thị Cẩm Hoa

hoaptc@cntp.edu.vn

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Lớp phó

Bùi Tấn Đạt (BT)

Bí thư

Nguyễn Thị Ánh Tuyết (PBT)

Phó bí thư

4

17CDTP4

57

Lê Thị Cẩm Vân (LT)

Lớp trưởng

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

nhonhtn@cntp.edu.vn

Trần Hà Phương Uyên

Lớp phó

Phạm Thùy Lưu Ly (BT)

Bí thư

Nguyễn Thị Hằng (PBT)

Phó bí thư

5

17CDTP5

61

Đỗ Ngọc Châu Đông

Lớp trưởng

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

nhonhtn@cntp.edu.vn

Huỳnh Thị Kim Thu (LP)

Lớp phó

Phạm Thị Ngọc Anh (BT)

Bí thư

Huỳnh Thị Kim Thu (PBT)

Phó bí thư

6

17CDTP6

61

Nguyễn Thị Thanh Hiền (LT)

Lớp trưởng

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

nhonhtn@cntp.edu.vn

Nguyễn Minh Tiến Điệp (LP)

Lớp phó

Nguyễn Nhật Trường

Bí thư

Đỗ Thị Thanh Thảo (PBT)

Phó bí thư

7

18CDTP1

58

Lê Võ Quang Nhân

Lớp trưởng

Hà Thị Thanh Nga

ngahtt@cntp.edu.vn

Nguyễn Nguyễn Thanh Thảo (LP)

Lớp phó

Lê Huyền Trang

Bí thư

Võ Trần Anh Tú

Phó bí thư

8

18CDTP2

54

Lê Sỹ Cường

Lớp trưởng

Hà Thị Thanh Nga

ngahtt@cntp.edu.vn

Trương Vĩnh Quyền

Lớp phó

Hồ Phạm Thị Yển Nhi

Bí thư

Trần Uyển Nhi

Phó bí thư

9

18CDTP3

60

Đoàn Quang Huy (LT)

Lớp trưởng

Hà Thị Thanh Nga

ngahtt@cntp.edu.vn

Trần Lâm Thiên Nhi (LP)

Lớp phó

Huỳnh Thanh Sang

Bí thư

Bùi Thị Kim Quyên

Phó bí thư

10

18CDTP4

51

Nguyễn Thị Mai Dung (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Cẩm Hường

huongnc@cntp.edu.vn

Hoàng Thị Thảo Chi

Lớp phó

Trần Thị Thùy Linh

Bí thư

Phạm Ngọc Phước

Phó bí thư

11

18CDTP5

60

Đỗ Trung Hậu (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Cẩm Hường

huongnc@cntp.edu.vn

Bùi Chí Kiện

Lớp phó

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bí thư

Tô Thị Quyên

Phó bí thư

12

18CDTP6

53

Phạm Thị Nga (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Cẩm Hường

huongnc@cntp.edu.vn

Dương Thế Dĩ

Lớp phó

Đoàn Thị Diệu Huyền

Bí thư

Dương Thị Duyên

Phó bí thư

13

18CDTP7

50

Trần Ngọc Anh Thư

Lớp trưởng

Đào Thị Tuyết Mai

maidtt@cntp.edu.vn

Văn Thị Huyền (LP)

Lớp phó

Hà Thế Hưng

Bí thư

Đỗ Thị Kim Mẫn

Phó bí thư

15

18CDKN

30

Lê Thanh Thủy (LT)

Lớp trưởng

Nguyễn Thanh Nam

namnt@cntp.edu.vn

Trương Quốc Thắng (LP)

Lớp phó

Đinh Vũ Diệu Linh

Bí thư

Nguyễn Đặng Xuân Nhi

Phó bí thư

16

19CDTP1

51

Nguyễn Trường Tân

Lớp trưởng

Đinh Thị Hải Thuận

thuandth@cntp.edu.vn

Chu Ngọc Thủy Tiên

Lớp phó

Trương Thị Mỹ Tiên

Bí thư

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó bí thư

17

19CDTP2

51

Phan Quốc Trọng

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duytd@hufi.edu.vn

Lê Thị Ngọc Diễm

Lớp phó

Trần Thị Mỹ Duyên

Bí thư

Nguyễn Hoàng Tú Anh

Phó bí thư

18

19CDTP3

49

Đang cập nhật

Lớp trưởng

Trần Đức Duy

duytd@hufi.edu.vn

Đang cập nhật

Lớp phó

Đang cập nhật

Bí thư

Đang cập nhật

Phó bí thư