• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Lịch sử hình thành & phát triển

    Tiền thân là Bộ môn Hóa – Thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm được thành lập từ tháng 5/2001 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM.

     Ngày 15/5/2010, khoa Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh được nâng cấp trên cơ sở Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM theo Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 23/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ).