• Rung chuôn vàng
 • Hình flycam
 • khoa 2
 • Tuyen sinh CLC
 • GCN
 • Lễ trao giải PNVN 2014
 • Defense
 • Lễ hội truyền thống

TT Ứng dụng & Chuyển giao CNTP

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ thực phẩm, trực thuộc Khoa Công nghệ thực phẩm, được thành lập vào năm 2019 với các chức năng:

 • Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, sản phẩm
 • Đào tạo, tư vấn xây dựng Hệ thống Quản lý chất lượng
 • Đào tạo, tư vấn quản lý và cải tiến công nghệ, sản phẩm, hiệu quả sản xuất

 

 

Đội ngũ giảng viên và nhân viên Trung tâm có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, tâm huyết, cùng nỗ lực công hiến vì mục tiêu chung:

 • Tạo ra sản phẩm có sự đổi mới, sáng tạo nhằm mang lại hiệu quả thực tế cho các doanh nghiệp
 • Tạo ra giá trị gia tăng cho các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam thông qua việc chế biến, phát triển sản phẩm
 • Tạo ra môi trường thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm trong đội ngũ giảng viên, sinh viên

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm luôn được nâng cấp, đáp ứng tốt cho quá trình vận hành và phát triển vì mục tiêu tạo ra giá trị thiết thực cho xã hội.