• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Khoa

Tầm nhìn

Đến năm 2025, khoa Công nghệ thực phẩm trở thành đơn vị uy tín hàng đầu về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và đảm bảo chất lượng tại Việt Nam và trong khối ASEAN

Sứ mạng

- Đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và đảm bảo chất lượng.

- Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp và xã hội.