• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Các bộ môn

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ thực phẩm

Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ thực phẩm, trực thuộc Khoa Công nghệ thực phẩm, được thành lập vào năm 2019 với mục đích thực hiện các hoạt động kết nối và hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp...

Bộ môn Khoa học thực phẩm

Bộ môn Khoa học thực phẩm được thành lập từ tháng 9 năm 2010, trực thuộc khoa Công nghệ thực phẩm. Với đội ngũ giảng viên gồm 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.

Bộ môn Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm

Bộ môn đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (ĐBCL&ATTP) trực thuộc Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP), được thành lập từ năm 2010. Nhiệm vụ trọng tâm của bộ môn là đào tạo đội ngũ kỹ sư có kiến thức, năng lực chuyên môn và kỹ năng làm việc trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu về nhân lực trình độ cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch được thành lập từ năm 2010, trực thuộc khoa Công nghệ thực phẩm. Sứ mệnh của bộ môn là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm.

Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm

Bộ môn Kỹ thuật thực phẩm được thành lập từ năm 2010, trực thuộc Khoa Công nghệ thực phẩm. Với đội ngũ giảng viên được đào tạo chuyên sâu, nhiệt huyết, đã có nhiều kinh nghiệm công tác trong đào tạo lý thuyết và thực tiễn nhà máy thuộc lĩnh vực thực phẩm.

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Bộ môn Công nghệ thực phẩm được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 nhằm đáp ứng các nhiệm vụ đào tạo trong thời kỳ mới của khoa Công nghệ Thực phẩm khi trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM được nâng cấp từ trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. Bộ môn quản lý chuyên ngành “Công nghệ thực phẩm” làm nên thương hiệu của khoa, trường từ những ngày đầu thành lập.