• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Bộ môn Khoa học thực phẩm

Bộ môn Khoa học thực phẩm

Bộ môn Khoa học thực phẩm được thành lập từ tháng 9 năm 2010, trực thuộc khoa Công nghệ thực phẩm. Với đội ngũ giảng viên gồm 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.