• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Bộ môn Khoa học thực phẩm

Bộ môn Khoa học thực phẩm được thành lập từ tháng 9 năm 2010, trực thuộc khoa Công nghệ thực phẩm. Với đội ngũ giảng viên gồm 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ, 2 cử nhân giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc.
 

 

 

Tập thể giảng viên của bộ môn Khoa học thực phẩm
 

Nhiệm vụ chính của bộ môn là đào tạo và quản lý các học phần thuộc các khối kiến thức cơ sở ngành như:

        - Hóa học và hóa sinh học thực phẩm,

        - Vi sinh vật học thực phẩm.

Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành như:

        - Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm
        - Dinh dưỡng
 
        - Thực phẩm chức năng…

 

  TS. Nguyễn Thị Thùy Dương
Trưởng bộ môn Khoa hoc thực phẩm
 


Bên cạnh công tác đào tạo, các giảng viên của bộ môn cũng luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, trau dồi kiến thức nâng cao chất lượng giảng dạy. Các hướng nghiên cứu mà bộ môn chủ yếu tập trung là:

 

         - Ứng dụng vi sinh vật trong sản xuất thực phẩm,

         - Ứng dụng công nghệ enzyme trong sản xuất thực phẩm
Năm học vừa qua, có 4 giảng viên của bộ môn tham gia 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ (Bộ Công thương).