• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch được thành lập từ năm 2010, trực thuộc khoa Công nghệ thực phẩm. Các giảng viên tham gia giảng dạy tại bộ môn có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp sư phạm tốt.Tập thể giảng viên của Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch

Bộ môn được giao nhiệm vụ đào tạo theo các học phần quản lý:
- Công nghệ sau thu hoạch,
- Công nghệ chế biến lương thực,
- Công nghệ chế biến rau quả,
- Công nghệ chế biến trà, cà phê ca cao,
- Công nghệ bao bì đóng gói thực phẩm,
- Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng trà, cà phê, ca cao,
- Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng lương thực,
- Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả.
- Vệ sinh an toàn thực phẩm
- Độc tố học thực phẩm

   
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Th.S Đặng Thị Yến
Phó Trưởng bộ môn Công nghệ sau thu hoạch -
Phụ trách bộ môn

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của bộ môn là phát triển, ứng dụng những phương pháp xử lý, bảo quản, chế biến các loại nông sản thực phẩm như rau quả, lương thực, nâng cao chất lượng nông sản bảo quản.
 
Để phục vụ công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo, bộ môn được nhà trường trang bị một số máy móc, thiết bị công nghệ như: máy rang cà phê, lò hấp nhiều tầng, thiết bị đông lạnh...