• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Bộ môn Công nghệ thực phẩm

Bộ môn Công nghệ thực phẩm được thành lập vào ngày 1 tháng 10 năm 2010 nhằm đáp ứng các nhiệm vụ đào tạo trong thời kỳ mới của khoa Công nghệ Thực phẩm khi trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Tp.HCM được nâng cấp từ trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM. Bộ môn quản lý chuyên ngành “Công nghệ thực phẩm” làm nên thương hiệu của khoa, trường từ những ngày đầu thành lập.