• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo môn học

Thông báo cấu trúc đề thi cuối kỳ môn CNCB sữa (14/08/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Danh sách các lớp học phần bị hủy hệ đại học liên thông (03/01/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo mở lớp theo nguyện vọng sinh viên HK2 năm học 2019 - 2020 (17/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234515   Next »