• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo đào tạo ngắn hạn

Thông báo lịch thi lớp ngắn hạn ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.1 K06C (25/07/2022)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 31 (16/05/2022)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 31 (Dự kiến) (04/05/2022)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo nhận chứng chỉ lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 30 (08/04/2022)

Vui lòng xem nội dung tại mục "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 31 (25/03/2022)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo kết quả thi lớp ngắn hạn  ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.1 (14/02/2022)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu lớp ISO 22000:2018/FSSC 22000 Version 5.1 K05C (07/01/2022)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234529   Next »