• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Lịch sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, FID tại PTN khoa CNTP tuần 16 HK 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo lịch thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, fid tại PTN khoa CNTP tuần 16 HK2 năm học 2020 - 2021.

Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại đây.

01/05/2021 00:00
Các tin khác