• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo chiêu sinh lớp Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 Ver 5.1 K06C

Thông báo chiêu sinh lớp Nhận thức về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 Ver 5.1 K06C

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Cách đăng ký:

- Đối với sinh viên đang có mặt tại TP.HCM: đăng ký trực tiếp tại văn phòng khoa CNTP

- Đối với các trường hợp còn lại: sinh viên gửi mail đăng ký về địa chỉ email: hoavn@fst.edu.vn - Nội dung: Họ và Tên - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh - Số điện thoại - Lớp - MSSV, khoa sẽ gửi mail xác nhận. 

Học phí và lệ phí thi, cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học là: 1.900.000 VND ( học viên trong trường), 2.500.000 VND (học viên ngoài trường).

Lưu ý: hình thức học offline 

Trân trọng./. 

25/04/2022 00:00
Các tin khác