• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Kế hoạch báo cáo học phần Kiến tập, học kỳ 2, năm học 2021-2022

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo lịch báo cáo học phần Kiến tập. học kỳ 2, năm học 2021-2022. Cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 - 11h00 thứ hai, ngày 01/8/2022

Địa điểm: phòng A.303

Đối tượng: toàn bộ sinh viên tham gia học phần Kiến tập. học kỳ 2, năm học 2021-2022 (đợt 1 và đợt 2)

Sinh viên theo dõi và thực hiện theo thông báo./.

27/07/2022 00:00
Các tin khác