• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Thông báo kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

Sinh viên xem chi tiết tại đây

- Lưu ý 1: vì lý do lịch đăng ký học phần của sinh viên khóa 11DH ngành Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm, Quản trị kinh doanh thực phẩm, Công nghệ chế biến thủy sản trùng với lịch đi Lễ hội truyền thống Khoa vào ngày 8,9/8/2022. Do đó, sinh viên khóa 11DH các ngành trên được chuyển sang đăng ký học phần vào lúc: 13h00 ngày 03/8/2022 đến 11h00 ngày 04/8/2022.

Sinh viên khóa 11DH chú ý và đăng ký đúng thời gian trên.

- Lưu ý 2: 

 + Khóa 11 ngành Công nghệ thực phẩm trong học kỳ 1 sẽ đăng ký 1 học phần tự chọn nhóm A (các học phần công nghệ sản xuất, công nghệ chế biến)

+ Khóa 11 ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm trong học kỳ 1 sẽ đăng ký 2 học phần tự chọn nhóm A (các học phần Công nghệ sản xuất/chế biến và kiểm soát chất lượng)

+ Khóa 12 ngành Quản trị kinh doanh thực phẩm trong học kỳ 1 sẽ đăng ký 1 học phần tự chọn chóm D (các học phần Công nghệ sản xuất/chế biến và kiểm soát chất lượng)

Vì vậy, sinh viên lưu ý đăng ký đúng số học phần, các học phần nhóm tự chọn A, D của 3 ngành sẽ được mở trong cả hai học kỳ 1 và 2 năm học 2022 - 2023. Do đó, sinh viên không nên đăng ký hết cả 3 học phần trong học kỳ 1, tránh tình trạng tăng áp lực học tập trong cùng 1 học kỳ. 

Trân trọng./. 

27/07/2022 00:00
Các tin khác