• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Kế hoạch báo cáo Đồ án học phần Phát triển sản phẩm khóa 10DH - Đợt 2

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo Kế hoạch báo cáo Đồ án học phần Phát triển sản phẩm khóa 10DH - Đợt 2:

Sinh viên xem tại đây.

Trân trọng./. 

04/08/2022 00:00
Các tin khác