• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Thông báo về việc hỗ trợ điều chỉnh Đồ án PTSP thực phẩm

Hiện nay, PTN khoa CNTP nhận được phản hồi về việc một số nhóm sinh viên chưa hoàn thiện một số chỉ tiêu khảo sát của Đồ án Phát triển sản phẩm thực phẩm.

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên thực hiện hiệu chỉnh thông số đã khảo sát sai. Phòng thí nghiệm khoa Công nghệ thực phẩm sắp xếp cho các nhóm Đồ án PTSP thực phẩm bị sai sót (có xác nhận của GVHD) được thực hiện bổ sung tại phòng thí nghiệm, cụ thể như sau:

- Thời gian: 10/08/2022 (7h30 - 16h30)

- Địa điểm: Phòng G301 (Trung tâm thí nghiệm thực hành)

Sinh viên liên hệ Cán bộ Phòng thí nghiệm tại G406 để điểm danh, nhận phòng và dụng cụ để thực hiện thí nghiệm.

Trân trọng ./. 

05/08/2022 00:00
Các tin khác