• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Đề tài NCKH của Giảng viên

TT

Tên đề tài

Cấp

Thời gian thực hiện

Thành viên tham gia

Nhiệm vụ

Kết quả

Họ và tên

1

Nghiên cứu nâng cao độ tinh khiết của FOS bằng công nghệ lọc nano

Sở KHCN TP.HCM

2008

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Đống Thị Anh Đào

Đồng chủ nhiệm

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Thành viên

2

Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ màng để cô đặc nước dứa

Bộ Công Thương

2009

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Thành viên

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thành viên

Lê Minh Tâm

Thành viên

Bùi Thị Phương Dung

Thành viên

Vũ Đại Long

Thành viên

3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất váng sữa

Bộ Công Thương

2011

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Thành viên

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thành viên

Dương Thị Ngọc Hân

Thành viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Nguyễn Thị Hằng

Thành viên

Trần Thị Thu Hương

Thành viên

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Thành viên

Cao Xuân Thủy

Thành viên

Đinh Hữu Đông

Thành viên

Bùi Thị Phương Dung

Thành viên

4

Nghiên cứu công nghệ sản xuất thức ăn dặm cho trẻ nhỏ (dưới 12 tháng tuổi) từ nguồn nguyên liệu trong nước

Bộ Công Thương

2012

Trần Thị Minh Hà

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Lê Thị Hồng Ánh

Thành viên

Bùi Phương Dung

Thành viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Nguyễn Thị Minh Thôi

Thành viên

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Thành viên

Trần Thị Thu Hương

Thành viên

5

Nghiên cứu công nghệ sản xuất đạm cá phân lập (FPI) từ phế phụ liệu chế biến cá tra

Bộ Công Thương

2012

Cao Xuân Thủy

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Nguyễn Công Bỉnh

Thành viên

Mạc Xuân Hòa

Thành viên

Lê Thị Hồng Ánh

Thành viên

Nguyễn Thị Anh Thư

Thành viên

Nguyễn Hữu Quyền

Thành viên

6

Nghiên cứu tạo một số sản phẩm chế biến từ thịt thỏ hướng tới quy mô công nghiệp

Sở KHCN TP.HCM

2012-2013

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Đạt

Trần Quyết Thắng

Thành viên

Trần Thị Minh Hà

Thành viên

Trần Lệ Thu

Thành viên

Nguyễn Thị Hằng

Thành viên

Đặng Thúy Mùi

Thành viên

Trần Thị Thu Hương

Thành viên

Cao Xuân Thủy

Thành viên

Đinh Hữu Đông

Thành viên

Bùi Thị Phương Dung

Thành viên

Nguyễn Hữu Quyền

Thành viên

7

Nghiên cứu thu nhận invertase từ bã nấm men bia bằng phương pháp siêu âm

Trường ĐHCNTP

2012-2013

Nguyễn Thị Thảo Minh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Mạc Xuân Hòa

Đồng chủ nhiệm

8

Nghiên cứu sản xuất bột màu từ hoa bụp giấm

Trường ĐHCNTP

2012-2013

Đặng Thị Yến

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Nguyễn Thị Cúc

Thành viên

Nguyễn Thị Phượng

Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

Thành viên

Đỗ Vĩnh Long

Thành viên

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Thành viên

9

Phân lập, tuyển chọn và đánh giá các đặc tính probiotic của vi khuẩn lactic

Trường ĐHCNTP

2012-2013

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Lê Thị Thanh Hương

Thành viên

10

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong sản xuất sữa dừa (coconut milk)

Bộ Công Thương

2013

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thành viên

Mạc Xuân Hòa

Thành viên

Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Thành viên

Trần Thị Minh Hà

Thành viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Cao Xuân Thủy

Thành viên

Phan Vĩnh Hưng

Thành viên

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Thành viên

Trần Thị Thu Hương

Thành viên

Đinh Hữu Đông

Thành viên

Nguyễn Thị Cúc

Thành viên

Trịnh Đình Trung Trực

Thành viên

Lê Thị Hồng Trang

Thành viên

Trương Minh Đạt

Thành viên

Nguyễn Thị Minh Nhật

Thành viên

11

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giò lụa không sử dụng phụ gia

Trường ĐHCNTP

2013-2014

Trần Quyết Thắng

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Nguyễn Thị Phượng

Thành viên

Lê Phan Thùy Hạnh

Thành viên

12

Nghiên cứu quy trình sản xuất bia có nồng độ cồn thấp

Trường ĐHCNTP

2013-2014

Phan Vĩnh Hưng

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Trần Lệ Thu

Thành viên

13

Nghiên cứu cải thiện mùi, vị và giảm định mức sản xuất sản phẩm nước mắm tại cơ sở chế biến nước mắm Mạnh Cường

Trường ĐHCNTP

2013-2014

Nguyễn Công Bỉnh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Nguyễn Văn Hiếu

Đồng chủ nhiệm

14

Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cho đối tượng nhẹ cân và suy dinh dưỡng trong độ tuổi mầm non tại Trường mầm non Misa

Trường ĐHCNTP

2013-2014

Trần Thị Thu Hương

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Hà Thị Thanh Nga

Thành viên

Bùi Thị Phương Dung

Thành viên

Đặng Thúy Mùi

Thành viên

15

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật siêu âm để thu nhận enzyme invertase từ nấm men bia và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm

Bộ Công Thương

2014

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Mạc Xuân Hòa

Thành viên

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thành viên

Trần Lệ Thu

Thành viên

Nguyễn Việt San

Thành viên

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Thành viên

Đào An Quang

Thành viên

Cao Xuân Thủy

Thành viên

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Thành viên

Nguyễn Thị Cúc

Thành viên

Nguyễn Phú Đức

Thành viên

Trần Thị Thu Hương

Thành viên

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Thành viên

Trần Quyết Thắng

Thành viên

Đinh Hữu Đông

Thành viên

16

Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng giàu protein từ rong nước lợ Chaetomorpha sp. đồng bằng sông Cửu Long 

Nhà nước

2014-2016

Lê Thị Hồng Ánh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Cao Xuân Thủy

Thư ký

Hoàng Kim Anh

Thành viên

Trần Chí Hải

Thành viên

Đinh Thị Mận

Thành viên

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Thành viên

Dương Thị Ngọc Hân

Thành viên

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thành viên

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Thành viên

Phạm Thị Mỹ Tiên

Thành viên

Nguyễn Bảo Toàn

Thành viên

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

Thành viên

Mạc Xuân Hòa

Thành viên

Trần Thị Thu Hương

Thành viên

Liêu Mỹ Đông

Thành viên

Đinh Hữu Đông

Thành viên

Nguyễn Thị Cúc

Thành viên

Nguyễn Phú Đức

Thành viên

Trần Thị Phương  Kiều

Thành viên

Nguyễn Thị Thùy  Dung

Thành viên

Trần Thị Hồng Cẩm

Thành viên

Phan Thị Yến  Nhi

Thành viên

Trần Thị  Hoài

Thành viên

Lữ Phú Sĩ

Thành viên

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thành viên

Nguyễn Thúy  Hồng

Thành viên

Thiều Thị Xuân Diệu

Thành viên

Trương Thị Mỹ Duyên

Thành viên

Nguyễn Trường  Giang

Thành viên

Trần Thị Thu Hà

Thành viên

Đỗ Vĩnh Liêm

Thành viên

Lê Kiều Yên

Thành viên

Lưu Ngọc Vĩnh

Thành viên

Ngô Quốc Khánh

Thành viên

Trịnh Lê Huy

Thành viên

Nguyễn Trọng Kiên

Thành viên

Mai Văn Đích

Thành viên

Nguyễn Thanh Nhàn

Thành viên

17

Nghiên cứu nâng cao chất lượng cà phê hòa tan bằng chất cố định hương

Trường ĐHCNTP

2014-2015

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Thị Ngọc Hợi

Thành viên

Đặng Thị Yến

Thành viên

Đỗ Vĩnh Long

Thành viên

Trần Mậu Hùng

Thành viên

Phạm Dương Trúc Xuân

Thành viên

18

Nâng cao hoạt tính probiotic bằng kỹ thuật vi gói và ứng dụng trong sản xuất mayonnaise và sữa chua đông lạnh synbiotic

Trường ĐHCNTP

2014-2015

Liêu Mỹ Đông

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Thị Thúy Hương

Thành viên

Đinh Thị Hải Thuận

Thành viên

Nguyễn Phan Khánh Hòa

Thành viên

Nguyễn Thị Kim Oanh

Thành viên

Lê Thị Thúy Hằng

Thành viên

19

Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ độc tố mycotoxin gây nên bởi nấm mốc AspergillusPenicillium nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Trường ĐHCNTP

2014-2015

Phan Thị Kim Liên

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Nguyễn Thị Thu Sang

Thành viên

Trần Thị Minh Hà

Thành viên

Nguyễn Thủy Hà

Thành viên

Nguyễn Thị Kim Oanh

Thành viên

20

Nghiên cứu tách chiết pectin từ thực vật sử dụng làm phụ gia trong thực phẩm

Trường ĐHCNTP

2014-2015

Phan Vĩnh Hưng

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Trần Lệ Thu

Thành viên

Đặng Thị Yến

Thành viên

21

Nghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm thực phẩm từ rong Nho (Caulerpa lentillifera)

Bộ Công Thương

2015

Đinh Hữu Đông

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Lê Thị Hồng Ánh

Đồng chủ nhiệm

Cao Xuân Thủy

Thành viên

Nguyễn Thị Thảo Minh

Thành viên

Mạc Xuân Hòa

Thành viên

Nguyễn Thị Cúc

Thành viên

Nguyễn Hữu Quyền

Thành viên

Hoàng Thị Trúc Quỳnh

Thành viên

Lê Phan Thùy Hạnh

Thành viên

Trần Quyết Thắng

Thành viên

Nguyễn Bảo Toàn

Thành viên

Đặng Thị Yến

Thành viên

Trần Thị Thu Hương

Thành viên

Hoàng Thị Ngọc Nhơn

Thành viên

Đinh Thị Mận

Thành viên

Dương Thị Ngọc Hân

Thành viên

22

Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bột trà hòa tan từ hoa cúc

Trường ĐHCNTP

2015 - 2016

Huỳnh Thị Lê Dung

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Nguyễn Thị Cúc

Thành viên

Đặng Thị Yến

Thành viên

Đỗ Vĩnh Long

Thành viên

23

Nghiên cứu xây dựng qui trình phát hiện đồng thời Salmonella, S. aureusL. monocytogen trong thực phẩm bằng multiplex PCR

Trường ĐHCNTP

2015-2016

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Trần Thị Minh Hà

Thành viên

Phan Thị Kim Liên

Thành viên

Nguyễn Thúy Hương

Thành viên

24

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sấy chân không sản xuất sản phẩm bò một nắng

Trường ĐHCNTP

2015-2016

Trần Quyết Thắng

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Phan Thị Hồng Liên

Thành viên

Lê Phan Thùy Hạnh

Thành viên

Nguyễn Thị Thu Huyền

Thành viên

Nguyễn Lê Ánh Minh

Thành viên

Nguyễn Thị Thùy Dung

Thành viên

25

Nghiên cứu thu nhận chiết xuất giàu đạm từ nấm men và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm

Trường ĐHCNTP

2015-2016

Nguyễn Thị Thu Sang

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Khá

Lê Thị Thúy Hằng

Thành viên

Nguyễn Phan Khánh Hòa

Thành viên

Mai Quang Trí

Thành viên

Nguyễn Thị Nhật Thanh

Thành viên

26

Nghiên cứu hạn chế tổn thất sau thu hoạch gây ra bởi nấm mốc bằng màng bao ăn được có chứa tinh dầu quế và ứng dụng trong bảo quản nông sản

Trường ĐHCNTP

2015-2016

Nguyễn Thủy Hà

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu, loại Xuất sắc

Liêu Mỹ Đông

Thành viên

Đinh Thị Hải Thuận

Thành viên

Đào Thiện

Thành viên

27

Nghiên cứu quy trình nuôi cấy nấm Cordyceps sinensis thu nhận polysacharide ngoại bào (EPS) và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng

Trường ĐHCNTP

2015-2016

Lê Thị Thúy Hằng

Chủ nhiệm