• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

MOU

Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa HUFI - Viện Pastuer 21/11/2019

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa HUFI - Kinh Đô 21/11/2019

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Biên bản ghi nhớ Hợp tác giữa HUFI - Vinamilk 21/11/2019

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm