• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Công ty FoodTech

Mục đích và sứ mạng

-       Nâng cao chất lượng đào tạo của các đơn vị khối công nghệ, xây dựng và quảng bá thương hiệu trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh;

-       Tạo ra sản phẩm mang thương hiệu nhà trường có lợi nhuận và phát triển vững chắc về năng lực lẫn thương hiệu. Đồng thời tạo thêm nguồn thu cho Nhà trường từ cơ sở vật chất và lợi thế thương mại;

-       Đem lại thu nhập cho cán bộ, nhân viên, giảng viên tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, từ đó tạo động lực cho công tác nghiên cứu, sáng tạo và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh;

-       Là cơ sở để sinh viên thực tập, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp ngay tại Trường. 

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty

-       Xây dựng, tối ưu hóa công nghệ để sở hữu và chuyển giao

-       Phát triển sản phẩm

-       Tư vấn, kiểm định

-       Hợp tác, liên kết đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng mềm

Cơ cấu tổ chức của công ty