• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HCLD hang 2
  • Defense

Đại học chính quy

 

Ngành đào tạo

Khóa 01DH – 04DH

Khóa 05DH – 07DH

Khóa 08DH - 10DH

Khóa 11DH 
về sau
Công nghệ thực phẩm

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Bắt đầu từ khóa 02DH
Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Chi tiết

Quản trị kinh doanh thực phẩm

      Chi tiết