• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Mẫu Khóa luận/Đồ án tốt nghiệp

Mẫu đề xuất thực hiện đề tài Đồ án tốt nghiệp 18/12/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Mẫu đăng ký thực hiện Khóa luận tốt nghiệp 12/11/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Biểu mẫu 48. Cam kết sử dụng thiết bị PTN 08/03/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Mẫu 47. Mẫu đăng ký hóa chất khóa luận tốt nghiệp 31/01/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Biểu mẫu 46. Mẫu sinh viên đăng ký đề tài đồ án tốt nghiệp 26/01/2018

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Phiếu đăng ký đề tài khóa luận/đồ án tốt nghiệp 21/12/2016

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Phiếu giao nhiệm vụ 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Giấy xác nhận vv cung cấp thiết bị, dụng cụ, hóa chất 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Giấy đề nghị mua hóa chất 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"

Giấy cam kết làm đề tài NKCH, khóa luận, đồ án buổi tối/ngoài giờ 07/07/2015

Sinh viên vui lòng tải mẫu tại mục "Download"