• Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • khoa 2
  • Tuyen sinh CLC
  • GCN
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo v/v thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Khoa Công nghệ thực phẩm thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (xem tại đây)

Đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo trên

 

29/04/2021 00:00
Các tin khác