• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo đồ án, khóa luận

Kế hoạch thực hiện Khóa luân/Đồ án tốt nghiệp khóa 07DHTP, 07DHDB (12/11/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời gian và địa điểm báo cáo Đồ án Phân tích thực phẩm HK1 19-20 (11/11/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Phân công GVHD Đồ án phát triển sản phẩm thực phẩm khóa 17CDTP (07/10/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo gia hạn nộp bài và thực hiện khảo sát khoá 06DH, 16CD (18/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công bố điểm Đồ án tốt nghiệp khóa 06DHTP, 06DHDB (16/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công bố điểm Đồ án tốt nghiệp khóa 16CDTP (16/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công bố điểm Khóa luận tốt nghiệp khóa 06DHTP, 06DHDB (16/07/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234550   Next »