• 20.11
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Thông báo giáo vụ

Thông báo thu bổ sung hồ sơ nhập học của sinh viên khóa 09ĐH và 18CD (17/12/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Kết quả vòng sơ tuyển cuộc thi FID năm 2018 (17/12/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y tế tuyển dụng (11/12/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo tham dự vòng sơ tuyển cuộc thi Food Innovation and Development (04/12/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo xem và download video Lễ trao bằng tốt nghiệp khoa CNTP 10/2018 (02/12/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công ty Cổ phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam thông báo tuyển dụng (02/12/2018)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Phân công GVHD sinh viên Thực tập năm học 2018 - 2019 (chính thức) (24/11/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời gian và địa điểm gặp GVHD Thực tập năm học 2018 - 2019 (23/11/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 - 2019 (23/11/2018)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
1234571   Next »