• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo giáo vụ

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý (04/12/2019)

Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý

Thông báo Sinh viên đăng ký chương trình vui tết xa quê năm 2020 (04/12/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Công ty cổ phần nông nghiệp Thiên Đường thông báo tuyển dụng (02/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo tuyển dụng giáo vụ khoa Công nghệ thực phẩm (02/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Công ty CPHH Vedan Việt Nam thông báo tuyển dụng (20/11/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234586   Next »