• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Hội thảo - Chuyên đề

Thông báo tham dự Hội thảo KHCN Lương thực thực phẩm Việt Nam 08/07/2014

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Hội thảo "Nâng cao nhận thức về Phòng vệ thực phẩm" 29/06/2012

Triển khai việc thực hiện dự án lớn về “phòng vệ thực phẩm” đã được thực hiện từ năm 2008 theo sáng kiến và bảo trợ bởi tiểu ban phòng chống những hoạt động mang tính khủng bố thông qua các dạng thực phẩm (thuộc khối APEC) lập ra. Dự án với cách thức hoạt động thí điểm mỗi năm tại một nước trong khối APEC (năm 2008 được tổ chức ở Pê-ru, năm 2009 thực hiện ở Thái lan, năm 2011 tổ chức ở Phi-lip-pin)

Hội thảo về Công nghệ tiệt trùng UHT trong chế biến các sản phẩm thực phẩm dạng lỏng 29/06/2012

Vừa qua, tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, khoa Công nghệ Thực phẩm đã phối hợp với Công ty Tetrapak Vietnam tổ chức hội thảo “Công nghệ tiệt trùng UHT trong chế biến các sản phẩm thực phẩm dạng lỏng”.