• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Đào tạo ngắn hạn

STT

Tên chương trình

Chương trình đào tạo

Yêu cầu về người học

Ghi chú

1

Phân tích thực phẩm

Chi tiết

Đã có kiến thức về Hóa phân tích

Đang chiêu sinh khóa 29

2

Phân tích vi sinh thực phẩm

Chi tiết

Đã có kiến thức về Vi sinh

 

3

HACCP Thực phẩm

Chi tiết

Đã có kiến thức về Công nghệ chế biến thực phẩm

 

4

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Chi tiết

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 

5

Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Chi tiết

 

 

6

Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Chi tiết

 

 

7

Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2005 và FSSC 22000

Chi tiết

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 

8

Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Chi tiết

 

 

9

Phòng vệ thực phẩm

Chi tiết

 

 

10

Tập huấn, tổ chức thi và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và quy định của Bộ Công Thương)

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

11

Tập huấn cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

12

Tập huấn quy định về sản xuất, kinh doanh rượu

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

13

Đánh giá cảm quan

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

14

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Chi tiết

 

 

15

Sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn cho trẻ mầm non và tiểu học

Chi tiết

 

 

16

Quản lý bếp ăn công nghiệp

Chi tiết

 

 

17

Kỹ thuật chế biến món ăn các nước châu Á

Chi tiết

 

 

18

Kỹ thuật tỉa rau củ cơ bản

Chi tiết