• Chuc mung nam 2019
  • Hình flycam
  • Hình flycam 2
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa

Đào tạo ngắn hạn

 

Chương trình thường xuyên

Chương trình liên kết với Bureau Veritas, TUV Rheinland

- Phân tích thực phẩm

- Phân tích vi sinh thực phẩm

- Đánh giá cảm quan thực phẩm

- HACCP thực phẩm

- Phòng vệ thực phẩm

- Tập huấn quy định về sản xuất, kinh doanh rượu

- Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Tập huấn phương pháp lấy mẫu, lưu mẫu trong kiểm tra và thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

- Tập huấn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

- Đào tạo đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn HACCP

- Đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001

- Đào tạo giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025

- Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000 và FSSC 22000

- Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global GAP

- Quản lý chuỗi cung ứng và truy nguyên nguồn gốc thực phẩm

- Giới thiệu chung về TPM (duy trì năng suất toàn diện)


STT

Tên chương trình

Chương trình đào tạo

Yêu cầu về người học

Ghi chú

1

Phân tích thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Hóa phân tích

 

2

Phân tích vi sinh thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Vi sinh

 

3

HACCP Thực phẩm

Chi tiết

 

Đã có kiến thức về Công nghệ chế biến thực phẩm

Đang học khóa 26

4

Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Chi tiết

 

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 

5

Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Chi tiết

 

 

 

6

Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Chi tiết

 

 

 

7

Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1

Chi tiết

 

Đã có chứng chỉ HACCP Thực phẩm / HACCP Thủy sản

 Đang chiêu sinh khóa 02

8

Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Chi tiết

 

 

 

9

Phòng vệ thực phẩm

Chi tiết

 

 

 

10

Tập huấn, tổ chức thi và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT và quy định của Bộ Công Thương)

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

11

Tập huấn cấp phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

12

Tập huấn quy định về sản xuất, kinh doanh rượu

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

13

Đánh giá cảm quan

Liên hệ trực tiếp VPK

 

 

14

Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Chi tiết

 

 

 Sinh viên ngành

Các khóa đào tạo nên chọn

Thời điểm học

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ sinh học

1. HACCP Thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

2. Phân tích thực phẩm

Năm 3 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 2 TC

3. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

4. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

5. Phân tích vi sinh thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

6. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

7. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

8. Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Năm 2 ĐH

9. Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Năm 3 ĐH

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

1. Phân tích thực phẩm

Năm 3 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 2 TC

2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

3. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

4. Phân tích vi sinh thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

5. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

6. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

7. Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap

Năm 2 ĐH

8. Thiết kế bản vẽ kỹ thuật với Autocad 2D

Năm 3 ĐH

Kiểm nghiệm Lương thực – Thực phẩm

1. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 1, 2 CĐ

2. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 2 CĐ

3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 3 CĐ

4. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1

Năm 3 CĐ

5. Nhận thức chung về tiêu chuẩn Global Gap                

Năm 2 CĐ

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

Khoa học Dinh dưỡng và ẩm thực

1. Nhận thức và đánh giá nội bộ ISO 9001:2008

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC

2. HACCP Thực phẩm

Năm 3,4 ĐH / Năm 2,3 CĐ /

Năm 2 TC

3. Đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm HACCP Codex

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

4. Đào tạo giới thiệu các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1

Năm 4 ĐH / Năm 3 CĐ / Năm 2 TC

5. Giới thiệu các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015

Năm 2 ĐH / Năm 2 CĐ / Năm 1 TC