• Tuyen sinh ThS 2018
  • Hình flycam
  • Rung chuôn vàng
  • khoa 2
  • TT khoa
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • HDVN khoa 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo đào tạo ngắn hạn

Thông báo lịch thi lần 2 lớp ISO 22000:2018 và FSSC 22000 V4.1 khóa 03 (16/08/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo nhận chứng chỉ lớp ngắn hạn ISO 22000 và FSSC 22000 khóa 03C (01/08/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thời khóa biểu lớp ngắn hạn Phân tích thực phẩm khóa 31 (28/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo kết quả dự thi lớp ngắn hạn HACCP thực phẩm khóa 27 (14/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo kết quả thi lớp ngắn hạn ISO 22000 và FSSC 22000 V4.1 khóa 03 (06/06/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp Phân tích thực phẩm khóa 31 (KCSTP 31) (20/05/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời khóa biểu chính thức lớp HACCP thực phẩm khóa 27 (07/05/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Thời khóa biểu dự kiến lớp HACCP thực phẩm khóa 27 (06/05/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo chiêu sinh lớp HACCP thực phẩm khóa 27 (05/04/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

 
1234526   Next »