• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Lịch làm việc

Liên hệ:

 

Giám đốc Trung tâm:

Nguyễn Phú Đức

Email: ducnp@cntp.edu.vn

 

Phó Giám đốc Trung tâm:

Lê Thùy Linh

       Email: linhlt@cntp.edu.vn