• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo môn học

Thông báo hủy đăng ký môn học bổ sung HK2 năm học 2019-2020 (06/04/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Danh sách các lớp học phần bị hủy hệ đại học liên thông (03/01/2020)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo mở lớp theo nguyện vọng sinh viên HK2 năm học 2019 - 2020 (17/12/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (04/12/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký địa điểm thực tập khóa 07DH, 17CD (22/10/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

 
1234514   Next »