• AUN
  • Rung chuôn vàng
  • Hình flycam
  • TT khoa
  • khoa 2
  • Lễ trao giải PNVN 2014
  • Defense
  • Lễ hội truyền thống

Thông báo môn học

Kế hoạch đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 (04/12/2019)

Vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm

Danh sách sinh viên đăng ký địa điểm thực tập khóa 07DH, 17CD (22/10/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thầy Trần Chí Hải thông báo lịch học bù (06/05/2019)

Vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Cô Lê Thị Hồng Ánh thông báo lịch học bù (07/04/2019)

sinh viên vui lòng xem nội dung tại phần "Chi tiết"

Thông báo nộp bài học phần "Kiến tập" khóa 17CDTP (07/01/2019)

Vui lòng xem nội dung tạo phần "Chi tiết"

 
1234514   Next »